مناقصه خرید البسه کارکنان فنی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
موضوع مناقصه:
خرید البسه کارکنان فنی
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
مهلت تحویل اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۱۱
آدرس:
تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای کوچه سوم، اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
وبسایت:
www.tbtb.ir

فایل های مرتبط