مناقصه تهیه مصالح و اجرای عایق و استیم تریسینگ لوله و تجهیزات واحدهای 108و129 پالایشگاه هشتم ( نوبت 2 )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد نسبت به واگذاری تهیه مصالح و اجرای عایق واستیم تریسینگ لوله و تجهیزات واحدهای 108و129 پالایشگاه هشتم، از طریق انتشار فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با شروط اولیه ذیل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) اقدام نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت، بارگذاری اسناد مناقصه، مستندات احراز شرایط لازم برای مناقصه‌گران و ادامه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد)به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و به پیشنهادهای خارج از سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مناقصه‌گران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR و یا به نشانی ذیل مراجعه و یا با شماره
تلفن‌های 3-31319681-077 و31319201-077 دورنگار31319207-077 تماس حاصل نمایند.


آدرس : استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مجتمع گاز پارس جنوبی، فازهای 20و21، پالایشگاه هشتم، ساختمان اداری، خدمات پیمان‌ها

آخرین مهلت شرکت : 1401/03/16 08:00:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :