مناقصه خرید کابل غلاف سربی مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

توضیحات

دستگاه مناقصه گزار:
پتروشیمی بوعلی
موضوع مناقصه:
خرید کابل غلاف سربی مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۷/۳۰
وبسایت:
WWW.BSPC.IR

فایل های مرتبط