مناقصه خرید ۵۰۰ جفت چکمه آتش نشانی

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
موضوع مناقصه:
خرید ۵۰۰ جفت چکمه آتش نشانی
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۰۱
مهلت تحویل اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۱۷
آدرس:
تهران، فرودگاه مهرآباد، خیابان معراج، ساختمان اداره كل تداركات و تامين تجهيزات شركت فرودگاهها و ناوبری هوايی ايران
تلفن:
۶۱۰۲۲۳۶۶
متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

فایل های مرتبط