مناقصه نصب، تست و راه‌اندازی پست فیوزی

شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان
موضوع مناقصه:
نصب، تست و راه‌اندازی پست فیوزی ۱۳۲/۲۰ کیلوولت خلیفان
مهلت دریافت اسناد:
تا ساعت ۱۹ عصر مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
مهلت تحویل اسناد:
تا ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
وبسایت:
www.tavanir.org.ir و www.azrec.co.ir
متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

فایل های مرتبط