مناقصه خرید ست امداد و نجات

شرکت پتروشیمی ایلام

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت پتروشیمی ایلام
موضوع مناقصه:
خرید ست امداد و نجات
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۰۸
آدرس:
ایلام، چوار، نرسیده به روستای آبزا، مجتمع پتروشیمی ایلام
تلفن:
۰۸۴۳۳۳۶۰۷۸۲ داخلی ۳۰۰۳
وبسایت:
samim-ilampetro.com

فایل های مرتبط