مناقصه خرید یک ست پره متحرک کمپرسور هوای واحد گازی و تهیه و تحویل یک عدد تورک کنور تور نیروگاه سیکل ترکیبی قم و ...

شرکت بهره‌برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت بهره‌برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
موضوع مناقصه:
خرید یک ست پره متحرک کمپرسور هوای واحد گازی و تهیه و تحویل یک عدد تورک کنور تور نیروگاه سیکل ترکیبی قم، رنگ‌آمیزی سازه فلزی هدر برج خنک‌کن و خرید هیتر دیریتور واحد‌های بخار نیروگاه شهید مدح اهواز (زرگان)
وبسایت:
www.sabaom.com

فایل های مرتبط