مناقصه ساخت ۴ عدد مکانیکال سیل کمپرسور گاز دریافتی و گردشی

شرکت نفت فلات قاره ایران (سهامی خاص)

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت نفت فلات قاره ایران (سهامی خاص)
موضوع مناقصه:
ساخت ۴ عدد مکانیکال سیل کمپرسور گاز دریافتی و گردشی
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۰۱
مهلت تحویل اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۱۵
آدرس:
هرمزگان، جزیره لاوان ، شرکت نفت فلات قاره ایران، منطقه لاوان
تلفن:
۰۲۱۲۳۹۴۵۰۲۴
متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

فایل های مرتبط