مناقصه ساخت و نصب درب‌های چوبی طبقات

شرکت آ.س.پ

توضیحات

دستگاه مزایده گزار:
شرکت آ.س.پ
موضوع مزایده:
ساخت و نصب درب‌های چوبی طبقات
مهلت دریافت اسناد:
۷ روز از انتشار آگهی
مهلت تحویل اسناد:
۷ روز از انتشار آگهی
آدرس:
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور، پلاک ۱۶

فایل های مرتبط

موارد مشابه