مناقصه جهت شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در حوزه فرآوری کانسنگ آهن

هلدینگ فولاد مبارکه

توضیحات

دستگاه مناقصه گزار:
هلدینگ فولاد مبارکه
موضوع مناقصه:
جهت شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در حوزه فرآوری کانسنگ آهن
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۰۵
وبسایت:
www.msc.ir


فایل های مرتبط