مناقصه ساخت ۱۹ عدد قطعات PVC-FRP

شرکت پتروشیمی آبادان

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت پتروشیمی آبادان
موضوع مناقصه:
ساخت ۱۹ عدد قطعات PVC-FRP
مهلت تحویل اسناد:
۱۰ روز پس از انتشار آگهی
آدرس:
آبادان، کوی مطهری (بریم سابق)، مجتمع پتروشیمی آبادان
تلفن:
۰۶۱۵۳۲۶۰۰۲۱ الی ۹ داخلی ۲۲۰۷

فایل های مرتبط

موارد مشابه