مناقصه انجام عملیات حرارتی 3 دستگاه مخزن 100 متر مکعبی

شرکت پارسیان سازه

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت پارسیان سازه
موضوع مناقصه:
انجام عملیات حرارتی ۳ دستگاه مخزن ۱۰۰ متر مکعبی
مهلت دریافت اسناد:
۱۰ روز پس از انتشار آگهی
آدرس:
اصفهان، زرین شهر، کیلومتر ۷ جاده مبارکه، پارسیان سازه، مدیریت روابط عمومی پارسیان سازه
تلفن:
۰۳۱۵۲۳۲۲۹۵۸

فایل های مرتبط