مناقصه خرید 200000 کیلوگرم سود مایع

شرکت مدیریت تولید برق اهواز - نیروگاه رامین

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت مدیریت تولید برق اهواز - نیروگاه رامین
موضوع مناقصه:
خرید 200000 کیلوگرم سود مایع
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
مهلت تحویل اسناد:
۱۴۰۰/۰۹/۲۷
آدرس:
اهواز، کیلومتر ۲۰ جاده مسجدسلیمان، شرکت مدیریت تولید برق اهوازنیروگاه رامین
تلفن:
۰۶۱۳۴۴۴۹۰۴۱ داخلی ۴۸۱۷

فایل های مرتبط