مناقصه نگهداری و تعمیرات مجتمع شرکت پتروشیمی کارون

شرکت پتروشیمی کارون

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت پتروشیمی کارون
موضوع مناقصه:
نگهداری و تعمیرات مجتمع شرکت پتروشیمی کارون
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۹/۰۹
مهلت تحویل اسناد:
۱۴۰۰/۰۹/۲۴
تلفن:
۰۶۱۵۲۱۲۲۰۴۹
وبسایت:
WWW.krnpc.ir

فایل های مرتبط