تجاری آگهی پذیرش نمایندگی در شرکت سایپا دیزل و شرکت خدمات فنی رنا

شرکت سایپا دیزل

توضیحات

شرکت سایپا دیزل تولید کننده کامیون های کشنده و باری جهت تکمیل شبکه نمایندگی و بازاریابی و فروش، از میان متقاضیان محترم واجد شرایط نماینده فعال می پذیرد.
تلفن تماس:
۰۲۱۴۴۹۰۷۵۴۶ و ۰۲۱۴۴۹۸۷۴۳۱

فایل های مرتبط