تجاری تحت عنوان آرد جو- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون برمبنای قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایرتولیدات صنعتی داخلی(تجا) مشمول مقررات استاندارد اجباری می‌باشد

سازمان ملی استاندارد ایران

توضیحات

استاندارد ملی ایران به شماره ۲۳۳۷ تحت عنوان آرد جو - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون برمبنای قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایرتولیدات صنعتی داخلی(تجا) مشمول مقررات استاندارد اجباری می‌باشد که دریک هزارو ششصد و نهمین اجلاسیه کمیته ملی مربوطه مورد تجدیدنظر اول و جایگزین استاندارد چاپ اول آن قرارگرفته است. مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می‌گردد.

لذا کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان این فرآورده ۳ ماه پس از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعایت استاندارد مذکور اقدام لازم را به عمل آورند.

فایل های مرتبط

موارد مشابه