تجاری تحت عنوان "غلات صبحانه- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون" برمبنای قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایرتولیدات صنعتی داخلی(تجا)مشمول مقررات استاندارد اجباری می‌باشد

سازمان ملی استاندارد ایران

توضیحات

استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۵۷۷ تحت عنوان "غلات صبحانه- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون" برمبنای قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایرتولیدات صنعتی داخلی(تجا)مشمول مقررات استاندارد اجباری می‌باشد که در یک هزار و هفتصد و هفتاد و سومین اجلاسیه کمیته ملی مربوطه مورد تجدیدنظر دوم قرار گرفته است. مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می‌گردد.
الزامات قانونی:
لذا کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان این فرآورده ۳ ماه پس از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه رسمی مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعایت استاندارد مذکور اقدام لازم را به عمل آورند.

فایل های مرتبط

موارد مشابه