شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری

خوزستان / امیدیه

عضویت از خرداد 1403 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/03/29
استعلام خرید پاور ساپلای کنترلر منطقی برنامه پذیر PLC و ...

شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری

خوزستان / امیدیه
انواع ابزار آلات
1403/03/13

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید ورق فولادی موج دار

شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری

خوزستان / امیدیه
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید اکریلونیتریل بوتادین NBR و اکریلونیتریل بوتادین NBR

شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری

خوزستان / امیدیه
پلاستیک و ملامین
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید آب مقطر

شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری

خوزستان / امیدیه
انواع ابزار آلات
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید شوینده نفتی و مشتقات نفتی

شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری

خوزستان / امیدیه
حمل و نقل زمینی
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/04/02
استعلام خرید برد کمکی و پردازنده CPU و تراشه حافظه ...

شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری

خوزستان / امیدیه
خدمات IT
1403/03/21

مهلت شرکت

1403/03/27
استعلام خرید ست پمپ آتش نشانی و ست پمپ آتش ...

شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری

خوزستان / امیدیه
ماشین آلات راهسازی
1403/03/21

مهلت شرکت

1403/03/27
استعلام خرید تسمه

شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری

خوزستان / امیدیه
تاسیسات ساختمان
1403/03/21

مهلت شرکت

1403/03/27
استعلام خرید مانیتور آتش نشانی

شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری

خوزستان / امیدیه
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/03/21

مهلت شرکت

1403/03/27
استعلام خرید مانیتور آتش نشانی

شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری

خوزستان / امیدیه
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/03/21