شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

خوزستان / اهواز

عضویت از آذر 1402 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/03/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای اتصالات ...

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1403/02/05

مهلت شرکت

1403/03/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای فلنج ...

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1403/02/05

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید چراغ خیابانی یا بزرگراه

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

خوزستان / اهواز
خدمات شهری و بازیافت
1403/02/23

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید کابل مسی

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

خوزستان / اهواز
خدمات شهری و بازیافت
1403/02/24

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید سیم مسی

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

خوزستان / اهواز
خدمات شهری و بازیافت
1403/02/26

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید سیستم اعلام حریق

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

خوزستان / اهواز
انواع ابزار آلات
1403/02/26

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید سیستم روشنایی LED

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

خوزستان / اهواز
خدمات شهری و بازیافت
1403/02/26

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید اتصالات کابل کابل شو

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

خوزستان / اهواز
خدمات شهری و بازیافت
1403/02/27

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید تابلو برق

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

خوزستان / اهواز
خدمات شهری و بازیافت
1403/02/27

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید چراغ روشنایی لانگ وال

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

خوزستان / اهواز
خدمات شهری و بازیافت
1403/02/27