شرکت پالایش نفت ابادان

خوزستان / آبادان

عضویت از مهر 1402 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/03/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ارائه ...

شرکت پالایش نفت ابادان

خوزستان / بندر ماهشهر
تهیه غذا
1403/02/12

مهلت شرکت

1403/03/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ارائه ...

شرکت پالایش نفت ابادان

خوزستان / آبادان
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت پالایش نفت ابادان

خوزستان / آبادان
مواد شیمیایی
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید اتصالات اولت و اتصالات اولت و اتصالات اولت ...

شرکت پالایش نفت ابادان

خوزستان / آبادان
تاسیسات ساختمان
1403/02/22

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید شیر دروازه ای سرچاهی و شیر دروازه ای ...

شرکت پالایش نفت ابادان

خوزستان / آبادان
تاسیسات ساختمان
1403/02/22

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید اتصالات اولت و اتصالات اولت و اتصالات اولت

شرکت پالایش نفت ابادان

خوزستان / آبادان
تاسیسات ساختمان
1403/02/22

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید قطعات رفلکتور

شرکت پالایش نفت ابادان

خوزستان / آبادان
تاسیسات ساختمان
1403/02/22

مهلت شرکت

1403/03/10
استعلام خرید واشر ضربه گیر

شرکت پالایش نفت ابادان

خوزستان / آبادان
تاسیسات ساختمان
1403/02/23

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید سیستم تلفن سانترال و تلفن رومیزی و باتری ...

شرکت پالایش نفت ابادان

خوزستان / آبادان
خدمات مخابرات
1403/02/24

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید لامپ سربسته

شرکت پالایش نفت ابادان

خوزستان / آبادان
رنگ آمیزی صنعتی
1403/02/25