آگهی های مزایده مناقصه نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

مهلت شرکت

1403/03/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات اجرائی کلکتور ورودی تصفیه خانه فاضلاب شهر قرچک
تهران / قرچک
ساخت و نصب کنتور

عملیات اجرائی کلکتور ورودی تصفیه خانه فاضلاب شهر قرچک علاقه مندان میبایست جهت ...

منطقه 10 عملیات انتقال گاز در استان بوشهر
منطقه 10 عملیات انتقال گاز در استان بوشهر

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای تامین DRY GAS SEAL مربوط به کمپرسور گاز زیمنس مورد نیاز ...
بوشهر / بوشهر
پتروشیمی

خرید کالا -تامین DRY GAS SEAL مربوط به کمپرسور گاز زیمنس مورد نیاز منطقه ده ...

منطقه 10 عملیات انتقال گاز در استان بوشهر
منطقه 10 عملیات انتقال گاز در استان بوشهر

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای تامین DRY GAS SEAL مربوط به کمپرسور گاز زیمنس مورد نیاز ...
بوشهر / بوشهر
پتروشیمی

خرید کالا -تامین DRY GAS SEAL مربوط به کمپرسور گاز زیمنس مورد نیاز منطقه ده ...

منطقه 10 عملیات انتقال گاز در استان بوشهر
منطقه 10 عملیات انتقال گاز در استان بوشهر

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای تامین DRY GAS SEAL مربوط به کمپرسور گاز زیمنس مورد نیاز ...
بوشهر / بوشهر
پتروشیمی

خرید کالا -تامین DRY GAS SEAL مربوط به کمپرسور گاز زیمنس مورد نیاز منطقه ده ...

بانک کشاورزی
بانک کشاورزی

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید 300 دستگاه خودپرداز دیواری
تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

دستگاه های خود پرداز بانک کشاورزی علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت ...

بانک کشاورزی
بانک کشاورزی

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید 300 دستگاه خودپرداز دیواری
تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

دستگاه های خود پرداز بانک کشاورزی علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت ...

بانک کشاورزی
بانک کشاورزی

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید 300 دستگاه خودپرداز دیواری
تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

دستگاه های خود پرداز بانک کشاورزی علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت ...

بانک کشاورزی
بانک کشاورزی

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید 300 دستگاه خودپرداز دیواری
تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

دستگاه های خود پرداز بانک کشاورزی علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت ...

بانک کشاورزی
بانک کشاورزی

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید 300 دستگاه خودپرداز دیواری
تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

دستگاه های خود پرداز بانک کشاورزی علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان ایرانشهر

مهلت شرکت

1403/03/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی پل شهدای وحدت پیشین
سيستان و بلوچستان / سرباز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

راه و ترابری علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی ...

ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی
ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای گاز های سرد كننده تقاضای 0240081 02035
بوشهر / عسلویه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

خريد انواع گازهاي سرد كننده تقاضاي 0240081 مناقصه 02/035 علاقه مندان میبایست جهت ...

مجتمع گاز پارس جنوبی  پالایشگاه سوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه سوم

مهلت شرکت

1403/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای SIGACORR 212 , HEGGEL COATING,2 COMPONENT HYBRIDISED EPOXY
بوشهر / عسلویه
پتروشیمی

پوشش محافظ خوردگی SIGACORR 212 , HEGGEL COATING,2 COMPONENT HYBRIDISED EPOXY علاقه مندان ...

شرکت گاز استان یزد
شرکت گاز استان یزد

مهلت شرکت

1403/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیل GIS و بازسازی علمک ورنگ امیزی اتصالات انشعابات ...
يزد / یزد
ساخت و نصب کنتور

اجرای عملیات تکمیل GIS و بازسازی علمک ورنگ امیزی اتصالات انشعابات شهرستان های تفت ،مهریز،اردکان ...

مجتمع گاز پارس جنوبی  پالایشگاه هفتم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هفتم

مهلت شرکت

1403/03/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید Active alumina , mulecular sieve تقاضای 0140148 R7-140216 مجتمع گاز ...
بوشهر / عسلویه
پتروشیمی

خرید "Active alumina & mulecular sieve" ساخت داخل تقاضای 0140148 مناقصه R7-1402/16 مجتمع گاز پارس ...

مجتمع گاز پارس جنوبی  پالایشگاه هفتم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هفتم

مهلت شرکت

1403/03/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید کولر اسپلیت 24000 ساخت داخل تقاضای 4071599037 R7-140003 مجتمع گاز ...
بوشهر / عسلویه
پتروشیمی

خرید "کولر اسپلیت 24000" ساخت داخل تقاضای 4071599037 مناقصه R7-1400/03 مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه ...

مجتمع گاز پارس جنوبی  پالایشگاه هفتم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هفتم

مهلت شرکت

1403/03/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید tube extractor 45 ton ساخت داخل تقاضای 0000448 R7-140217 مجتمع ...
بوشهر / عسلویه
پتروشیمی

خرید "tube extractor 45 ton " ساخت داخل تقاضای 0000448 مناقصه R7-1402/17 مجتمع گاز پارس ...

شرکت گاز استان گیلان
شرکت گاز استان گیلان

مهلت شرکت

1403/03/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خدمات حمل ونقل شرکت گاز استان گیلان - مدت پیمان 365 ...
گيلان / رشت
پتروشیمی

خدمات حمل ونقل شرکت گاز استان گيلان - مدت پيمان : 365 روز ...

شرکت گاز استان اصفهان
شرکت گاز استان اصفهان

مهلت شرکت

1403/03/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شبکه گذاری پراکنده فولادی و پلی اتیلن و انشعابات در شهرستان ...
اصفهان / گلپایگان
ساخت و نصب کنتور

شبکه گذاری پراکنده فولادی و پلی اتیلن و انشعابات در شهرستان گلپایگان و نواحی تابعه ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه نفت و گاز و پتروشیمی