آگهی های مزایده مناقصه کشاورزی و دامپروری

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان خراسان رضوی
اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1402/04/03
مزایده برداشت و جمع آوری آنغوزه ، احیاء ، حفاظت و قرق منطقه خارتیدان شهرستان بجستان
تهران / تهران
محصولات کشاورزی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان خراسان رضوی
اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1402/04/03
مزایده برداشت و جمع آوری آنغوزه ، احیاء ، حفاظت و قرق منطقه علی آباد شهرستان بجستان
تهران / تهران
محصولات کشاورزی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان خراسان رضوی
اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1402/04/03
مزایده برداشت و جمع آوری آنغوزه ، احیاء ، حفاظت و قرق منطقه ژرف شهرستان کلات
تهران / تهران
محصولات کشاورزی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

شهرداری میبد استان یزد
شهرداری میبد استان یزد

مهلت شرکت

1402/03/27
مزایده واگذاری مدیریت وبهره برداری کشتارگاه دام
تهران / تهران
کشتارگاه

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

مهلت شرکت

1402/03/24
مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 2 هکتاری واحد ابراهیم آباد
كرمان / سیرجان
کشت و صنعت

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1402/03/27
مزایده واگذاری باغ پسته طبق اسناد
تهران / تهران
محصولات کشاورزی

شماره مزایده مرجع : 7672 عنوان مزایده : واگذاری باغ پسته طبق اسناد مزایده ...

مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

مهلت شرکت

1402/03/30
مزایده مشارکت در مدیریت و نگهداری اراضی پایگاه ذخایر گیاهی میانجنگل فسا نوبت دوم
تهران / تهران
محصولات کشاورزی

شماره مزایده مرجع : 12/1402 عنوان مزایده : مشارکت در مدیریت و نگهداری اراضی ...

مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

مهلت شرکت

1402/03/30
مزایده کشت و تولید محصول مشارکتی ذرت حدود 5 هکتار از اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی زرقان- نوبت اول
تهران / تهران
کشاورزی و دامپروری

شماره مزایده مرجع : 12/1402 عنوان مزایده : کشت و تولید محصول مشارکتی ذرت ...

کشت و صنعت دشت چشمه بناب
کشت و صنعت دشت چشمه بناب

مهلت شرکت

1402/03/20
مزایده مشارکتی نگهداری از باغات و بهره برداری از محصول
فارس / شیراز
محصولات کشاورزی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در نظر دارد باغات مثمر خویش ...

مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

مهلت شرکت

1402/04/01
مزایده تجدید مزیاده اجاره یک باب گاوداری به همراه 21 راس گاو غیر شیری
تهران / تهران
دامپروری و دامداری

شماره مزایده مرجع : 40203012 عنوان مزایده : تجدید مزیاده اجاره یک باب گاوداری ...

شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی وابسته به سازمان اتکا
شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی وابسته به سازمان اتکا

مهلت شرکت

1402/03/21
مزایده واگذاری اراضی کشاورزی در مناطق سه گانه شرکت جهت کشت مشارکتی چغندر قند
خوزستان / دزفول
محصولات کشاورزی

دستگاه مزایده گزار: شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی وابسته به سازمان اتکا موضوع و ...

شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی وابسته به سازمان اتکا
شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی وابسته به سازمان اتکا

مهلت شرکت

1402/03/21
مزایده واگذاری اراضی کشاورزی در مناطق سه گانه شرکت به صورت اجاره
خوزستان / دزفول
محصولات کشاورزی

دستگاه مزایده گزار: شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی وابسته به سازمان اتکا موضوع و ...

شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره
شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره

مهلت شرکت

1402/03/28
مزایده فروش دام
زنجان / زنجان
دام و طیور

شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی عام) در ...

شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

مهلت شرکت

1402/03/24
مزایده جمع آوری و فروش کود دامی بهاربندهای دام های شیری و غیر شیری
اصفهان / اصفهان
انواع کود

شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت در نظر دارد جمع آوری و فروش کود دامی بهاربندهای ...

مدیریت اموزش وپرورش شهرستان مراغه
مدیریت اموزش وپرورش شهرستان مراغه

مهلت شرکت

1402/03/21
مزایده گلخانه هنرستان کشاورزی شهرستان مراغه
تهران / تهران
دامپروری و دامداری

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

مهلت شرکت

1402/03/24
مزایده واگذاری یک واحد ساختمان خوابگاه واحد آموزشی مرودشت به بخش خصوصینوبت اول
تهران / تهران
کشت و صنعت

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران
اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران

مهلت شرکت

1402/03/27
مزایده احاله طرح مدیریت حفاظت و بهره وری طرح پارک جنگلی میانسی شهرستان سوادکوه
تهران / تهران
فضای سبز

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران
اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران

مهلت شرکت

1402/03/27
مزایده احاله طرح مدیریت حفاظت و بهره وری طرح پارک جنگلی توسکا چشمه گلوگاه
تهران / تهران
فضای سبز

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه کشاورزی و دامپروری