آگهی های مزایده مناقصه برق، برق قدرت، انتقال برق، ژنراتور، تاسیسات

شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب
شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکارعملیات احداث فازاول نیروگاه سیکل ترکیبی پارسیانکلاسFباظرفیت حدود500مگاوات به روشEPCFدرمنطقه ویژه اقتصا
تهران / تهران
برق صنعتی

احداث کامل نیروگاه سیکل ترکیبی(کلاس F) به روش EPCF مطابق با شرایط و ضوابط مندرج ...

شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب
شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکارعملیات احداث فازاول نیروگاه سیکل ترکیبی پارسیانکلاسFباظرفیت حدود500مگاوات به روشEPCFدرمنطقه ویژه اقتصا
تهران / تهران
برق صنعتی

احداث کامل نیروگاه سیکل ترکیبی(کلاس F) به روش EPCF مطابق با شرایط و ضوابط مندرج ...

شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب
شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکارعملیات احداث فازاول نیروگاه سیکل ترکیبی پارسیانکلاسFباظرفیت حدود500مگاوات به روشEPCFدرمنطقه ویژه اقتصا
تهران / تهران
برق صنعتی

احداث کامل نیروگاه سیکل ترکیبی(کلاس F) به روش EPCF مطابق با شرایط و ضوابط مندرج ...

شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب
شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکارعملیات احداث فازاول نیروگاه سیکل ترکیبی پارسیانکلاسFباظرفیت حدود500مگاوات به روشEPCFدرمنطقه ویژه اقتصا
تهران / تهران
برق صنعتی

احداث کامل نیروگاه سیکل ترکیبی(کلاس F) به روش EPCF مطابق با شرایط و ضوابط مندرج ...

مدیریت پسماندشهرداری شاهین شهرومیمه خمینی شهروبرخوار اصفهان
مدیریت پسماندشهرداری شاهین شهرومیمه خمینی شهروبرخوار اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات طراحی، تامین و اجرای یک واحد سامانه نیروگاه خورشیدی
اصفهان / شاهین شهر و میمه
لامپ روشنایی

شرکت مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر و میمه، خمینی شهر و برخوار در نظر ...

مدیریت پسماندشهرداری شاهین شهرومیمه خمینی شهروبرخوار اصفهان
مدیریت پسماندشهرداری شاهین شهرومیمه خمینی شهروبرخوار اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات طراحی، تامین و اجرای یک واحد سامانه نیروگاه خورشیدی
اصفهان / شاهین شهر و میمه
لامپ روشنایی

شرکت مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر و میمه، خمینی شهر و برخوار در نظر ...

اداره کل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
اداره کل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شبکه فاضلاب، دیوار و محوطه مجتمع دامپروری تپانی شهرستان سرپل ذهاب
كرمانشاه / سر پل ذهاب
برق صنعتی

- اصلاح و ترمیم شبکه فاضلاب موجود - تهیه و اجرای یک دستگاه سیستم سپتیک ...

شرکت پالایش گاز ایلام
شرکت پالایش گاز ایلام

مهلت شرکت

1403/04/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید یک دستگاه یو پی اس صنعتی 30 کیلو ولت آمپر
ایلام / ایلام
برق صنعتی

یو پی اس صنعتی شماره فراخوان : 2003091574000036 علاقه مندان میبایست جهت ثبت ...

شرکت گاز استان گلستان
شرکت گاز استان گلستان

مهلت شرکت

1403/04/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خدمات نگهداری و تعمیرات شبکه و ...و خدمات نصب انشعابات و ...
گلستان / مراوه تپه
تاسیسات الکتریکی

خدمات نگهداری و تعمیرات (شبکه،انشعاب و ...)و خدمات نصب انشعابات و خدمات نصب تجهیزات (کنتور ...

شرکت توزیع نیروی برق استان قم
شرکت توزیع نیروی برق استان قم

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای فعالیت های کلید دردست بسته اعتباری منطقه 3
قم / قم
برق صنعتی

فعالیت های کلید دردست بسته اعتباری منطقه 3 شماره فراخوان : 2003007015000015 علاقه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان قم
شرکت توزیع نیروی برق استان قم

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای فعالیت های کلید دردست بسته اعتباری منطقه 2
قم / قم
برق صنعتی

فعالیت های کلید دردست بسته اعتباری منطقه 2 شماره فراخوان : 2003007015000014 علاقه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید مقدار 200000 دویست هزار متر کابل مسی دو رشته و ...
هرمزگان / بندرعباس
برق صنعتی

خرید مقدار (200000) دویست هزار متر کابل مسی دو رشته و چهار رشته با عایق ...

شرکت توزیع نیروی برق استان قم
شرکت توزیع نیروی برق استان قم

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خرید کابل فشار متوسط زمینی 185 آلومینیوم
قم / قم
برق صنعتی

خرید کابل فشار متوسط زمینی 185*1 آلومینیوم شماره فراخوان : 2003007015000019 علاقه مندان ...

شرکت آب و فاضلاب استان یزد
شرکت آب و فاضلاب استان یزد

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای شبکه توزیع آب زون های 1 و 3 از باقیمانده ...
يزد / یزد
برق صنعتی

اجرای شبکه توزیع آب زون های 1 و 3 از باقیمانده 377 هکتاری مسکن ملی ...

شرکت سهامی عمران شهر جدید بهارستان
شرکت سهامی عمران شهر جدید بهارستان

مهلت شرکت

1403/04/20
مناقصه خرید خدمات مشاوره انتخاب مهندس مشاور واجد شرایط برای مطالعات جامع تحلیل ریسک فرونشست در شهر جدید بهارستان و ...
اصفهان / اصفهان
برق صنعتی

انتخاب مهندس مشاور واجد شرايط براي مطالعات جامع تحلیل ریسک فرونشست در شهر جدید بهارستان ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف نمره 70
مازندران / نور
برق صنعتی

خريد کابل خودنگهدار فشار ضعیف نمره 70 به مقطع 25+25+70+70*3 به متراژ 500000 متر

امورمنطقه 5 توزع برق شهرستان اصفهان
امورمنطقه 5 توزع برق شهرستان اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نیرورسانی و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع و پست ...
اصفهان / اصفهان
برق صنعتی

نیرورسانی و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع و پست هوایی در محدوده برق ...

سازمان تحقیقات  اموزش و ترویج کشاورزی
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات تحقیقات کشاورزی و عمومی
تهران / تهران
ارتینگ ، صاعقه گیر

انجام بخشی از امور مرتبط با عملیات کاشت، داشت و برداشت در مرکز تحقیقات و ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه برق، برق قدرت، انتقال برق، ژنراتور، تاسیسات