آگهی های مزایده مناقصه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان
سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

مهلت شرکت

1402/03/23
مزایده اجاره سه دستگاه سالن سوله و ساختمان اداری و یک اتاق جنب درب ورودی
تهران / تهران
داروسازی

شماره مزایده مرجع : 1664 عنوان مزایده : اجاره سه دستگاه سالن سوله و ...

مرکز اموزشی و درمانی سینا تبریز
مرکز اموزشی و درمانی سینا تبریز

مهلت شرکت

1402/03/23
مزایده اجاره محل اتاق داروخانه سرپایی شبانه روزی مرکز
تهران / تهران
داروسازی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

اداره کل بهزیستی استان فارس
اداره کل بهزیستی استان فارس

مهلت شرکت

1402/03/30
مزایده واگذاری ساختمان اداری با تجهیزات آزمایشگاهیآزمایشگاه تشخیص طبیژنتیکواقع در شیراز بلوار الزهرا
تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

مهلت شرکت

1402/04/01
مزایده تجدید واگزاری یک باب آزمایشگاه به مساحت حدود 146 مترمربع جهت آزمایشات کشاورزی و گیاهپزشکی
تهران / تهران
فیزیوتراپی تبریز

شماره مزایده مرجع : 402/0203 عنوان مزایده : تجدید مزایده واگزاری یک باب آزمایشگاه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت

مهلت شرکت

1402/03/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام حسین علیه السلام منوجان وبیمارستان شهدای قلعه ...
كرمان / جیرفت
خدمات درمانی

تهیه غذا کد مناقصه : 357836 مناقصه تجدید شده ؟ : بله شماره مناقصه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت

مهلت شرکت

1402/03/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان 12 فروردین کهنوج و بیمارستان سیدالشهدا رودبار جنوب
كرمان / جیرفت
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی

تهیه غذا کد مناقصه : 357818 مناقصه تجدید شده ؟ : بله شماره مناقصه ...

هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 100 دستگاه ماشین بیهوشی تولید داخل
تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

تجهیزات پزشکی کد مناقصه : 354854 مناقصه تجدید شده ؟ : بله شماره مناقصه ...

هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 200 دستگاه ساکشن جراحی تولید داخل
تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

تجهیزات پزشکی کد مناقصه : 354851 مناقصه تجدید شده ؟ : بله شماره مناقصه ...

هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 750دستگاه پمپ سرنگ تولید داخل
تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

تجهیزات پزشکی کد مناقصه : 354849 مناقصه تجدید شده ؟ : بله شماره مناقصه ...

هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 350دستگاه پمپ سرم تولید داخل
تهران / تهران
آمبولانس و تجهیزات

تجهیزات پزشکی کد مناقصه : 354848 مناقصه تجدید شده ؟ : بله شماره مناقصه ...

هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 200 دستگاه انکوباتور نوزاد تولید داخل
تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

تجهیزات پزشکی کد مناقصه : 354842 مناقصه تجدید شده ؟ : بله شماره مناقصه ...

هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد100 دستگاه الکتروکوتر تولید داخل
تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

تجهیزات پزشکی کد مناقصه : 354838 مناقصه تجدید شده ؟ : بله شماره مناقصه ...

شهرداری شهر زو (زاوین) استان خراسان رضوی
شهرداری شهر زو (زاوین) استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای ساماندهی بستر مسیل ایجاد پل و دیوار ساحلی
خراسان رضوي / کلات
خدمات درمانی

احداث پل با ابعاد داخلی 2*2 با بتن مصلح براساس فهرست بهای راه و باند ...

شهرداری سلطانیه استان زنجان
شهرداری سلطانیه استان زنجان

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری انجام امورات خدمات شهری
زنجان / زنجان
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

انجام امورات خدمات شهری ،رفت و روب و جمع اوری زباله و غیره کد ...

سازمان دامپزشکی کشور
سازمان دامپزشکی کشور

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید واکسن هاری تجدید 27م401
تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

دامپزشکی کد مناقصه : 352240 مناقصه تجدید شده ؟ : بله شماره مناقصه : ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 32 عدد در برقی بیمارستان آیت ا... خاتمی شهرستان هرات
يزد / خاتم
آمبولانس و تجهیزات

خرید 32 عدد در برقی بیمارستان آیت ا... خاتمی شهرستان هرات کسب اطلاعات اولیه مراجعه ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر
اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بهسازی و تعریض گذر جاده چاه مبارک - کنارخیمه شهرستان عسلویه
بوشهر / عسلویه
خدمات درمانی

اجرای بهسازی و تعریض گذر جاده چاه مبارک - کنارخیمه شهرستان عسلویه شامل : تعریض ...

اداره کل شیلات استان گلستان
اداره کل شیلات استان گلستان

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای بیس و ساب بیس جاده دسترسی مجتمع میگوی گمیشان از ...
گلستان / گمیشان
تجهیزات تصویربرداری پزشکی

عملیات اجرای بیس و ساب بیس جاده دسترسی مجتمع پرورش میگوی گمیشان از پل D1 ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی