مزایده و مناقصه

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مناقصه خرید تعداد ۵ دستگاه آنژیوگرافی قلبی

دستگاه مناقصه گزار: هیأت امنای صرقه جویی ارزی در معالجه بیماران موضوع مناقصه: خرید تعداد ۵ دستگاه آنژیوگرافی قلبی مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ مهلت تحویل اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ آدرس: تهران، خیابان طالقانی، بین حافظ و نجات الهی، شماره ۳۶۶، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران شماره تماس: ۰۲۱۴۲۶۰۱۳۲۰

بیمارستان شهید دکتر چمران

مزایده اقلام اسقاط عمومی و پزشکی

دستگاه مزایده گزار: بیمارستان شهید دکتر چمران موضوع مزایده: اقلام اسقاط عمومی و پزشکی مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ آدرس: تهران، میدان نوبنیاد، خیابان لنگری، خیابان شهید فخری زاده، بیمارستان دکتر چمران شماره تماس: ۰۲۱۲۷۹۵۱۳۸۸

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کردستان

مناقصه خرید یک دستگاه هواساز جهت بیمارستان تامین اجتماعی سقز

دستگاه مناقصه‌گزار: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کردستان موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه هواساز جهت بیمارستان تامین اجتماعی سقز مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ مهلت تحویل اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ آدرس: سنندج، خیابان شهید تعریف، خیابان هدایت تلفن: ۰۸۷۳۳۲۴۹۰۱۱ متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

اداره بهداشت امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

مناقصه تجهیز تعداد ۵ دستگاه فوتون به آمبولانس نوع B

دستگاه مناقصه‌گزار: اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلام ایران موضوع مناقصه: تجهیز تعداد ۵ دستگاه فوتون به آمبولانس نوع B مهلت دریافت اسناد: ۱۰ روز پس از انتشار آگهی آدرس: تهران، لویزان، اتوبان شهید بابایی، تقاطع بلوار نیروی زمینی، جنب پلی کلینیک شهید فلاحی، اداره بهداشت امداد و درمان نزاجا تلفن: ۰۲۱۲۲۹۵۳۹۵۳

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کردستان

مناقصه خرید یک دستگاه هواساز جهت بیمارستان تامین اجتماعی سقز

دستگاه مناقصه‌گزار: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کردستان موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه هواساز جهت بیمارستان تامین اجتماعی سقز مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ مهلت تحویل اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ آدرس: سنندج، خیابان شهید تعریف، خیابان هدایت تلفن: ۰۸۷۳۳۲۴۹۰۱۱ متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه XRF مورد نیاز مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران - یزد

دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران موضوع مناقصه: خرید، نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه XRF مورد نیاز مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران - یزد مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ مهلت تحویل اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ مرکز تماس: ۰۲۱۱۴۵۶ متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان

مناقصه خرید دو دستگاه بی خطرساز پسماند پزشکی

دستگاه مناقصه‌گزار: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان موضوع مناقصه: خرید دو دستگاه بی خطرساز پسماند پزشکی مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ آدرس: اصفهان، خیابان کاوه، خیابان غرضی متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنان

مناقصه خرید یکدستگاه آمبولانس تیپ A درمانگاه تامین اجتماعی دامغان

دستگاه مناقصه‌گزار: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنان موضوع مناقصه: خرید یکدستگاه آمبولانس تیپ A درمانگاه تامین اجتماعی دامغان مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ مهلت تحویل اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مناقصه خرید تعداد ۲۰۰ دستگاه سونیکید تولید داخل

دستگاه مناقصه‌گزار: هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران موضوع مناقصه: خرید تعداد ۲۰۰ دستگاه سونیکید تولید داخل مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ مهلت بارگذاری اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ تلفن: ۴۲۶۰۱۳۲۰ متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مناقصه خرید تعداد ۵۰۰ دستگاه مانیتورینگ علایم حیاتی ثابت تولید داخل

دستگاه مناقصه‌گزار: هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران موضوع مناقصه: خرید تعداد ۵۰۰ دستگاه مانیتورینگ علایم حیاتی ثابت تولید داخل مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ مهلت بارگذاری اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ تلفن: ۴۲۶۰۱۳۲۰ متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شبکه بهداشت و درمان قیر و کارزین

مناقصه خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز

دستگاه مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان قیر و کارزین موضوع مناقصه: خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز مهلت تحویل اسناد: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ آدرس: فارس، قیر، میدان امام شماره تماس: ۰۷۱۵۴۵۲۶۶۲۰ وبسایت: www.setadiran.ir

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنان

مناقصه خرید یکدستگاه آمبولانس تیپ A درمانگاه تامین اجتماعی دامغان

دستگاه مناقصه‌گزار: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنان موضوع مناقصه: خرید یکدستگاه آمبولانس تیپ A درمانگاه تامین اجتماعی دامغان مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ مهلت تحویل اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

پالایش نفت اصفهان

مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری ترکیبات آروماتیک، دانسیته و کروماتوگرافی گازی

دستگاه مناقصه گزار: پالایش نفت اصفهان موضوع مناقصه: خرید دستگاه اندازه گیری ترکیبات آروماتیک، دانسیته و کروماتوگرافی گازی و... برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت به نشانی www.eorc.ir مراجعه نمایید.

 نفت ستاره خلیج فارس

مناقصه خرید یک میلیون ماسک سه لایه دارای مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور شرکت نفت ستاره خلیج فارس

دستگاه مناقصه گزار: شرکت نفت ستاره خلیج فارس موضوع مناقصه: خرید یک میلیون ماسک سه لایه دارای مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور برای پیشگیری ازانتقال ویروس کرونا مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ مهلت تحویل اسناد: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ آدرس: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی تلفن: ۰۷۶۳۱۳۱۰۰۰۰

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مناقصه خرید تعداد ۴ دستگاه فیکوویتر کتومی پوستریور هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران

دستگاه مناقصه گزار: هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران موضوع مناقصه: خرید تعداد ۴ دستگاه فیکوویتر کتومی پوستریور مهلت دریافت اسناد: روز شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ و روز شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ مهلت تحویل اسناد: روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ وبسایت: www.setadiran.ir جهت کسب اطلاعات بیشتر: با شماره تلفن ۴۲۶۰۱۳۲۰ واحد مناقصات تماس حاصل فرمایید.