آگهی های مزایده مناقصه فناوری اطلاعات و خدمات آی تی

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان گیلان
بانک ملی ایران اداره امور شعب استان گیلان

مهلت شرکت

1401/03/19
مزایده فروش باطری واثاثیه رایانه ای مستهلک
گيلان / رشت
فروش کامپیوتر و لوازم

فروش باطری واثاثیه رایانه ای مستهلک بانک ملی استان گیلان نوع برگزاری مزایده : مزایده ...

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان
مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

مهلت شرکت

1401/03/16
مزایده فروش دستگاه خودپرداز
گيلان / سیاهکل
دستگاههای بانكی و فروشگاه

مزایده فروش دستگاه خودپردازنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، شماره مزایده مرجع : 1400-1 ...

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان
مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

مهلت شرکت

1401/03/16
مزایده فروش دستگاه خودپرداز
گیلان / آستانه اشرفیه
دستگاههای بانكی و فروشگاه

مزایده فروش دستگاه خودپردازنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، شماره مزایده مرجع : 1400-2 ...

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان
مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

مهلت شرکت

1401/03/16
مزایده فروش دستگاه خودپرداز
گيلان / رشت
دستگاههای بانكی و فروشگاه

مزایده فروش دستگاه خودپردازنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، شماره مزایده مرجع : 1400-3 ...

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان
مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

مهلت شرکت

1401/03/16
مزایده فروش دستگاه خودپرداز
گيلان / رشت
دستگاههای بانكی و فروشگاه

مزایده فروش دستگاه خودپردازنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، شماره مزایده مرجع : 1400-4 ...

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان
مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

مهلت شرکت

1401/03/16
مزایده فروش دستگاه خودپرداز
گيلان / رشت
دستگاههای بانكی و فروشگاه

مزایده فروش دستگاه خودپردازنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، شماره مزایده مرجع : 1400-3 ...

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان گیلان
بانک ملی ایران اداره امور شعب استان گیلان

مهلت شرکت

1401/03/19
مزایده فروش باطری و اثاثیه رایانه ای مستهلک
گيلان / رشت
فروش کامپیوتر و لوازم

فروش باطری واثاثیه رایانه ای مستهلک بانک ملی استان گیلان نوع برگزاری مزایده : مزایده ...

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان
مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

مهلت شرکت

1401/03/16
مزایده فروش دستگاه خودپرداز
گیلان / بندر انزلی
دستگاههای بانكی و فروشگاه

مزایده فروش دستگاه خودپردازنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، شماره مزایده مرجع : 1400-5 ...

مدیریت شعب پست بانک استان اذربایجان شرقی
مدیریت شعب پست بانک استان اذربایجان شرقی

مهلت شرکت

1401/03/16
مزایده فروش1دستگاه خودپردازکارکرده GRG-H38N جی آرجی
آذربايجان شرقي / مراغه
دستگاههای بانكی و فروشگاه

فروش2دستگاه خودپردازکارکرده جی آرجی درباجه های شعبه مراغه طق لیست ومستندات پیوستی.نوع برگزاری مزایده : ...

پست بانک شعب منطقه غرب استان تهران
پست بانک شعب منطقه غرب استان تهران

مهلت شرکت

1401/03/16
مزایده دستگاه خودپرداز برند GRG مدل H22N
كرمانشاه / رباط
دستگاههای بانكی و فروشگاه

مزایده فروش 40دستگاه خودپرداز نوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، شماره مزایده مرجع : ...

سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی
سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی

مهلت شرکت

1401/03/04
مزایده 20 دستگاه ماشین آلات سورتر گلوری
تهران / تهران
دستگاههای بانكی و فروشگاه

20دستگاه ماشین آلات سورترگلورینوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، شماره مزایده مرجع : 58 ...

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان
مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

مهلت شرکت

1401/03/16
مزایده فروش دستگاه خودپرداز
گیلان / آستانه اشرفیه
دستگاههای بانكی و فروشگاه

مزایده فروش دستگاه خودپردازنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، شماره مزایده مرجع : 1400-6 ...

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان
مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

مهلت شرکت

1401/03/16
مزایده فروش دستگاه خودپرداز
گيلان / رودسر
دستگاههای بانكی و فروشگاه

مزایده فروش دستگاه خودپردازنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، شماره مزایده مرجع : 1400-7 ...

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان
مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

مهلت شرکت

1401/03/16
مزایده فروش دستگاه خودپرداز
كرمان / رودبار
دستگاههای بانكی و فروشگاه

مزایده فروش دستگاه خودپردازنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، شماره مزایده مرجع : 1400-8 ...

مدیریت شعب پست بانک استان ایلام
مدیریت شعب پست بانک استان ایلام

مهلت شرکت

1401/03/16
مزایده واگذاری یکدستگاه خودپرداز طرح پرستاری واقع در روستای فاطمیه
ایلام / ایلام
دستگاههای بانكی و فروشگاه

فروش دو دستگاه خودپرداز طرح پرستاری واقع در شهرک کشوری و روستای فاطمیهنوع برگزاری مزایده ...

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان
مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

مهلت شرکت

1401/03/16
مزایده فروش دستگاه خودپرداز
گيلان / سیاهکل
دستگاههای بانكی و فروشگاه

مزایده فروش دستگاه خودپردازنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، شماره مزایده مرجع : 1400-1 ...

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان
مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

مهلت شرکت

1401/03/16
مزایده فروش دستگاه خودپرداز
گیلان / آستانه اشرفیه
دستگاههای بانكی و فروشگاه

مزایده فروش دستگاه خودپردازنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، شماره مزایده مرجع : 1400-2 ...

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان
مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

مهلت شرکت

1401/03/16
مزایده فروش دستگاه خودپرداز
گيلان / رشت
دستگاههای بانكی و فروشگاه

مزایده فروش دستگاه خودپردازنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، شماره مزایده مرجع : 1400-4 ...

سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

021 49105010