آگهی های مزایده مناقصه فناوری اطلاعات و خدمات آی تی

منطقه 10 عملیات انتقال گاز در استان بوشهر
منطقه 10 عملیات انتقال گاز در استان بوشهر

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نشت یابی خطوط لوله انتقال گاز با دستگاه نشت یاب در ...
بوشهر / بوشهر
خدمات IT

پروژه نشت یابی ازخطوط لوله انتقال گاز شماره فراخوان : 2003092625000005 علاقه مندان ...

منطقه 10 عملیات انتقال گاز در استان بوشهر
منطقه 10 عملیات انتقال گاز در استان بوشهر

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نشت یابی خطوط لوله انتقال گاز با دستگاه نشت یاب در ...
بوشهر / بوشهر
خدمات IT

پروژه نشت یابی ازخطوط لوله انتقال گاز شماره فراخوان : 2003092625000005 علاقه مندان ...

منطقه 10 عملیات انتقال گاز در استان بوشهر
منطقه 10 عملیات انتقال گاز در استان بوشهر

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نشت یابی خطوط لوله انتقال گاز با دستگاه نشت یاب در ...
بوشهر / بوشهر
خدمات IT

پروژه نشت یابی ازخطوط لوله انتقال گاز شماره فراخوان : 2003092625000005 علاقه مندان ...

شهرداری گلدشت استان اصفهان
شهرداری گلدشت استان اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اجرای عملیات امور خدمات شهری و امور پشتیبانی
اصفهان / نجف آباد
خدمات مخابرات

امور خدمات شهری و پشتیبانی شامل عملیات رفت و روب و تنظیف معابر ، نظافت ...

شهرداری گلدشت استان اصفهان
شهرداری گلدشت استان اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اجرای عملیات امور خدمات شهری و امور پشتیبانی
اصفهان / نجف آباد
خدمات مخابرات

امور خدمات شهری و پشتیبانی شامل عملیات رفت و روب و تنظیف معابر ، نظافت ...

شهرداری گلدشت استان اصفهان
شهرداری گلدشت استان اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اجرای عملیات امور خدمات شهری و امور پشتیبانی
اصفهان / نجف آباد
خدمات مخابرات

امور خدمات شهری و پشتیبانی شامل عملیات رفت و روب و تنظیف معابر ، نظافت ...

شهرداری گلدشت استان اصفهان
شهرداری گلدشت استان اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اجرای عملیات امور خدمات شهری و امور پشتیبانی
اصفهان / نجف آباد
خدمات مخابرات

امور خدمات شهری و پشتیبانی شامل عملیات رفت و روب و تنظیف معابر ، نظافت ...

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران

مهلت شرکت

1403/04/17
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 031 انجام خدمات مراقبت،راهبری و تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی ساختمان شماره 31 شرکت ملی ...
تهران / تهران
خدمات مخابرات

031 انجام خدمات مراقبت،راهبری و تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی ساختمان شماره 31 شرکت ...

شرکت آب و فاضلاب استان یزد
شرکت آب و فاضلاب استان یزد

مهلت شرکت

1403/04/10
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی آگهی شناسایی سرمایه گذار تامین منابع مالی مورد نیاز جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر ابركوه
يزد / یزد
خدمات IT

آگهي شناسايي و انتخاب سرمايه گذار تامين منابع مالي مورد نياز جهت احداث تصفيه‌خانه فاضلاب ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خرید و راه اندازی 50 سامانه تصویر برداری ثابت
البرز / کرج
دوربین مدار بسته

مناقصه خرید و راه اندازی 50 سامانه تصویر برداری ثابت شماره فراخوان : ...

شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

مهلت شرکت

1403/04/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی، تله متری و اسكادا
سيستان و بلوچستان / زاهدان
فروش کامپیوتر و لوازم

عملیات تعمير و نگهداري تجهيزات مخابراتي، تله متري و اسكادا شماره فراخوان : ...

شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان
شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

مهلت شرکت

1403/04/14
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید اقلام حفاری PF MUD LOGGING UNIT GEO DATA تحت تقاضای شماره 0230266
خوزستان / اهواز
خدمات IT

کالا و خدمات شماره فراخوان : 2003093985000266 علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، ...

شرکت گاز استان گیلان
شرکت گاز استان گیلان

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خدمات پشتیبانی و نگهداری سیستمهای رایانه - مدت پیمان 365 روز
گيلان / رشت
فروش کامپیوتر و لوازم

خدمات پشتيباني و نگهداري سيستمهاي رايانه - مدت پيمان : 365 روز شماره ...

شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

مهلت شرکت

1403/04/12
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاور كارفرما در پروژه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات اینترفیس، تله متری و مخابرات ایستگاه ...
سيستان و بلوچستان / زاهدان
فروش کامپیوتر و لوازم

مشاور كارفرما در پروژه تامين، نصب و راه اندازي تجهيزات اينترفيس، تله متري و مخابرات ...

شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

مهلت شرکت

1403/04/12
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاور كارفرما در پروژه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات اینترفیس، تله متری و مخابرات ایستگاه ...
سيستان و بلوچستان / زاهدان
فروش کامپیوتر و لوازم

مشاور كارفرما در پروژه تامين، نصب و راه اندازي تجهيزات اينترفيس، تله متري و مخابرات ...

شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

مهلت شرکت

1403/04/12
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاور كارفرما در پروژه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات اینترفیس، تله متری و مخابرات ایستگاه ...
سيستان و بلوچستان / زاهدان
فروش کامپیوتر و لوازم

مشاور كارفرما در پروژه تامين، نصب و راه اندازي تجهيزات اينترفيس، تله متري و مخابرات ...

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/04/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارایه خدمات در بستر ارسال و دریافت پیام کوتاه از طریق اپراتورهای همراه اول و ...
خراسان رضوي / مشهد
پنل پیامکی

ارایه خدمات در بستر ارسال و دریافت پیام کوتاه از طریق اپراتورهای همراه اول و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/04/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارایه خدمات در بستر ارسال و دریافت پیام کوتاه از طریق اپراتورهای همراه اول و ...
خراسان رضوي / مشهد
پنل پیامکی

ارایه خدمات در بستر ارسال و دریافت پیام کوتاه از طریق اپراتورهای همراه اول و ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه فناوری اطلاعات و خدمات آی تی