آگهی های مزایده مناقصه مواد غذایی و آشامیدنی، مرغ و گوشت، محصولات غذایی، کنسرو های غذایی

اداره کل نوسازی  توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان
اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث مدرسه 2 کلاسه روستای سرتکلتو سرشیو سقز
كردستان / سقز
تهیه غذا

احداث مدرسه 2 کلاسه روستای سرتکلتو سرشیو سقز شماره فراخوان : 2003003467000008 علاقه ...

اداره کل نوسازی  توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان
اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث مدرسه 2 کلاسه روستای سرتکلتو سرشیو سقز
كردستان / سقز
تهیه غذا

احداث مدرسه 2 کلاسه روستای سرتکلتو سرشیو سقز شماره فراخوان : 2003003467000008 علاقه ...

اداره کل نوسازی  توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان
اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه روستای مرخز سقز
كردستان / سقز
تهیه غذا

تکمیل مدرسه 6 کلاسه روستای مرخز سقز شماره فراخوان : 2003003467000007 علاقه مندان ...

شرکت گاز استان زنجان
شرکت گاز استان زنجان

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه انجام کارهای باقیمانده خط انتقال و ایستگاههای پتروشیمی زنجان
زنجان / زنجان
تهیه غذا

- رفع نواقصات و اجراي ایستگاه لانچر ، تکمیل خط انتقال ،تکمیل ایستگاه شیر انشعاب ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م 020488 تعویض خط لوله 8 اینچ حلقه فرازآوری با گاز میدان آغاجاری به طول تقریبی ...
خوزستان / اهواز
تهیه غذا

م 02/0488 تعویض خط لوله 8 اینچ حلقه فرازآوری با گاز میدان آغاجاری به طول ...

دانشگاه فنی و حرفه ای
دانشگاه فنی و حرفه ای

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه اقلام،طبخ،حمل و توزیع غذای دانشجویی استان فارسآموزشکده استهبان و نی ریز
فارس / استهبان
تهیه غذا

دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس در نظر دارد نسبت به واگذاری امور تهیه ...

دانشگاه فنی و حرفه ای
دانشگاه فنی و حرفه ای

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه اقلام ،طبخ ،حمل و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان ...
فارس / آباده
تهیه غذا

دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس در نظر دارد نسبت به واگذاری امور تهیه ...

بیمارستان 540 تختخوابی کوثر سنندج
بیمارستان 540 تختخوابی کوثر سنندج

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تامین ملزومات مصرفی پزشکی گروه لوله تراکیاستومی مورد نیاز مرکز پزشکی ، آموزشی ...
كردستان / سنندج
تهیه غذا

خرید و تامين ملزومات مصرفی پزشکی (گروه لوله تراکیاستومی) برابر فرم پیوست با مشخصات کامل ...

بیمارستان 540 تختخوابی کوثر سنندج
بیمارستان 540 تختخوابی کوثر سنندج

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تامین ملزومات مصرفی پزشکیگروه لانژریال ماسک و ونچوری مورد نیاز مرکز پزشکی آموزشی ...
كردستان / سنندج
تهیه غذا

خرید و تامين ملزومات مصرفی پزشکی (گروه لانژریال ماسک و ونچوری) برابر فرم پیوست با ...

بیمارستان 540 تختخوابی کوثر سنندج
بیمارستان 540 تختخوابی کوثر سنندج

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تامین ملزومات مصرفی پزشکی گروه ماسک اکسیژن و بیهوشی مورد نیاز مرکز پزشکی ...
كردستان / سنندج
تهیه غذا

خرید و تامين ملزومات مصرفی پزشکی (گروه ماسک اکسیژن و بیهوشی ) برابر فرم پیوست ...

دانشگاه قم
دانشگاه قم

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه قم
قم / قم
تهیه غذا

واگذاری طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه قم شماره فراخوان : 2003060031000004 علاقه ...

دانشگاه قم
دانشگاه قم

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی دانشگاه قم
قم / قم
تهیه غذا

واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی دانشگاه قم شماره فراخوان : 2003060031000001 علاقه ...

شرکت توزیع نیروی برق
شرکت توزیع نیروی برق

مهلت شرکت

1403/04/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات توسعه شبکه برق روستاهای شهرستان گلشن
سيستان و بلوچستان / سراوان
تهیه غذا

صنعت برق شماره فراخوان : 2003004072000040 علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت ...

شرکت توزیع نیروی برق
شرکت توزیع نیروی برق

مهلت شرکت

1403/04/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات واگذاری توسعه شبکه برق روستاهای شهرستان سوران
سيستان و بلوچستان / سیب سوران
تهیه غذا

صنعت برق شماره فراخوان : 2003004072000039 علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت ...

شهرداری مرکزی اصفهان
شهرداری مرکزی اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین ورزشی روباز پارك كوهستانی صفه
اصفهان / اصفهان
تهیه غذا

دارا بودن حداقل رتبه 5 رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه ، صلاحیت ایمنی ...

اداره کل میراث فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه

مهلت شرکت

1403/04/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری چاه های نیمه عمیق، زهکشی پی ساختمان تکیه معاون الملک و تجهیز ادر چاه
كرمانشاه / کرمانشاه
تهیه غذا

حفاری چاه های نیمه عمیق، زهکشی پی ساختمان تکیه معاون الملک کرمانشاه و تجهیز مادر ...

دانشگاه مازندران
دانشگاه مازندران

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه مازندان
مازندران / بابلسر
تهیه غذا

ر اساس مصوبه کمیسیون معاملات دانشگاه مقرر شد طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه مازندران ...

اداره کل نوسازی  توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی
اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل مدرسه 12 کلاسه ایثار زیرکوه احداث دیوار پیش ساخته سرویس ...
خراسان جنوبي / زیرکوه
تهیه غذا

ابینه شماره فراخوان : 2003003748000015 علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه مواد غذایی و آشامیدنی، مرغ و گوشت، محصولات غذایی، کنسرو های غذایی