آگهی های مزایده مناقصه

معدنی و صنعتی گل گهر
معدنی و صنعتی گل گهر

مهلت شرکت

1403/02/05
استعلام مطالعات بازار محصول تالک
تهران / تهران
مواد شیمیایی

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد مطالعات بازار محصول تالک ...

فولاد اکسین خوزستان
فولاد اکسین خوزستان

مهلت شرکت

1403/02/06
استعلام ساخت ولوهای فیشر
خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات

شرکت فولاد اکسین خوزستان موضوع استعلام : ساخت ولوهای فیشر سایت شرکت به نشانی oxinsteel.ir ...

فولاد اکسین خوزستان
فولاد اکسین خوزستان

مهلت شرکت

1403/02/06
استعلام خرید یک دستگاه آمبولانس تویوتا مدل 2023 تیپ B
خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات

شرکت فولاد اکسین خوزستان موضوع: این شرکت در نظر دارد جهت تأمین تجهیزات فوریتهای پزشکی ...

فولاد اکسین خوزستان
فولاد اکسین خوزستان

مهلت شرکت

1403/02/01
استعلام خرید یک دستگاه آمبولانس تویوتا مدل 2023 تیپ B
خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات

موضوع : آگهی استعلام خرید یک دستگاه آمبولانس تویوتا مدل 2023 تیپ B شرح کار ...

فولاد اکسین خوزستان
فولاد اکسین خوزستان

مهلت شرکت

1403/02/02
استعلام خرید کامپیوتر
خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم

موضوع استعلام خرید کامپیوتر چند منظوره 24ALL IN ONE اینچ برندهای مورد نظر -HP-DELL-MSI ASUS-LENOVO ...

استانداری استان قم
استانداری استان قم

مهلت شرکت

1403/01/30
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدمات مالی، بجز فعالیت های تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
قم / قم
خدمات بیمه ای

خدمات سایر فعالیت های خدمات مالی، بجز فعالیت های تامین وجوه بیمه و بازنشستگی برای ...

بیمارستان شهدای لنجان
بیمارستان شهدای لنجان

مهلت شرکت

1403/01/30
استعلام خرید کیت ترمینال کابل فشار قوی
اصفهان / لنجان
تاسیسات ساختمان

خرید کیت ترمینال کابل فشار قوی برای بیمارستان شهدای لنجان اقلام و یا خدمات مورد ...

بانک سپه مدیریت شعب منطقه غرب تهران
بانک سپه مدیریت شعب منطقه غرب تهران

مهلت شرکت

1403/02/01
استعلام خرید کاغذ یادداشت یا دفترچه یادداشت
تهران / تهران
تاسیسات شهری

خرید کاغذ یادداشت یا دفترچه یادداشت برای بانک سپه مدیریت شعب منطقه غرب تهران اقلام ...

شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان
شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

مهلت شرکت

1403/01/30
استعلام خرید روکش ستون و کاور وینچ
خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید روکش ستون و کاور وینچ برای شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان اقلام ...

شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان
شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

مهلت شرکت

1403/01/29
استعلام خرید میله پیستون
خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید میله پیستون برای شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان اقلام و یا خدمات ...

شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان
شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

مهلت شرکت

1403/01/29
استعلام خرید شیر کنترل فشار دیزل و گان های شات دنسیتی و پتری دیش پدر دار و بشکه بلند کن ...
خوزستان / اهواز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت

خرید شیر کنترل فشار دیزل و گان های شات دنسیتی و پتری دیش پدر دار ...

شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان
شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

مهلت شرکت

1403/01/29
استعلام خرید شاتون
خوزستان / اهواز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت

خرید شاتون برای شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان اقلام و یا خدمات مورد ...

شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان
شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

مهلت شرکت

1403/01/29
استعلام خرید پوسته پمپ
خوزستان / اهواز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت

خرید پوسته پمپ برای شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان اقلام و یا خدمات ...

شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان
شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

مهلت شرکت

1403/01/29
استعلام خرید شیر یکطرفهin-line
خوزستان / اهواز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت

خرید شیر یکطرفهin-line برای شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان اقلام و یا خدمات ...

شبکه بهداشت و درمان عباس آباد
شبکه بهداشت و درمان عباس آباد

مهلت شرکت

1403/01/30
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی
مازندران / عباس آباد
امنیت

خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی برای شبکه بهداشت و درمان عباس آباد اقلام و ...

شبکه بهداشت و درمان عباس آباد
شبکه بهداشت و درمان عباس آباد

مهلت شرکت

1403/01/30
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی
مازندران / عباس آباد
امنیت

خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی برای شبکه بهداشت و درمان عباس آباد اقلام و ...

مجتمع گاز پارس جنوبی  پالایشگاه دوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم

مهلت شرکت

1403/01/30
استعلام خرید مبدل حرارتی
بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید مبدل حرارتی برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم اقلام و یا خدمات مورد ...

مجتمع گاز پارس جنوبی  پالایشگاه دوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم

مهلت شرکت

1403/02/01
استعلام خرید شیر توپی
بوشهر / عسلویه
تاسیسات ساختمان

خرید شیر توپی برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم اقلام و یا خدمات مورد ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه