آگهی های مزایده مناقصه چاپ و تبلیغات و بسته بندی

شهرداری شهر جدید صدرا استان فارس
شهرداری شهر جدید صدرا استان فارس

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی مورد نیاز شهر صدرا و تعمیر و اصلاح تابلوهای موجود ...
فارس / شیراز
بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی

ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی به شرح جدول ذیل (34 عدد 4*10 یک طرفه/ یک ...

شرکت پترو پرک پویا سهامی خاص
شرکت پترو پرک پویا سهامی خاص

مهلت شرکت

1403/04/13
مناقصه تولید کنندگان داخلی و تامین کنندگان دستگاه تمام اتوماتیک بسته بندی سود پرک جامد
خوزستان / بندر ماهشهر
خدمات بسته بندی

تولید کنندگان داخلی و تامین کنندگان دستگاه تمام اتوماتیک بسته بندی سود پرک جامد (نوبت ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/04/20
مزایده واگذاریاجارهتعدادی از تابلو های تبلیغاتی سطح شهر سیتی لایتنوبت اول
تهران / تهران
بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 10256 عنوان مزایده : واگذاری(اجاره)تعدادی از تابلو های تبلیغاتی سطح ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/04/20
مزایده واگذاریاجارهتعدادی از تابلو های تبلیغاتی سطح شهر جدول شماره 6نوبت اول
تهران / تهران
بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 10283 عنوان مزایده : واگذاری(اجاره)تعدادی از تابلو های تبلیغاتی سطح ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/04/20
مزایده واگذاریاجارهتعدادی از تابلو های تبلیغاتی سطح شهر جدول شماره 5نوبت اول
تهران / تهران
بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 10252 عنوان مزایده : واگذاری(اجاره)تعدادی از تابلو های تبلیغاتی سطح ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/04/20
مزایده واگذاریاجارهتعدادی از تابلو های تبلیغاتی سطح شهر جدول شماره 4نوبت اول
تهران / تهران
بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 10231 عنوان مزایده : واگذاری(اجاره)تعدادی از تابلو های تبلیغاتی سطح ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/04/20
مزایده واگذاریاجارهتعدادی از تابلو های تبلیغاتی سطح شهر جدول شماره 3نوبت اول
تهران / تهران
بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 10233 عنوان مزایده : واگذاری(اجاره)تعدادی از تابلو های تبلیغاتی سطح ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/04/20
مزایده واگذاریاجارهتعدادی از تابلو های تبلیغاتی سطح شهر جدول شماره 2نوبت اول
تهران / تهران
بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 10228 عنوان مزایده : واگذاری(اجاره)تعدادی از تابلو های تبلیغاتی سطح ...

مرکز اموزشی و درمانی الزهرا س  و واحد غربالگری کانسر
مرکز اموزشی و درمانی الزهرا س و واحد غربالگری کانسر

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای برگزاری خدمات حجمی
آذربايجان شرقي / تبریز
خدمات پستی

برگزاری مناقصه خدمات حجمی شماره فراخوان : 2003091860000003 علاقه مندان میبایست جهت ثبت ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری همدان
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری همدان

مهلت شرکت

1403/04/16
مزایده اجازه بهره برداری از سازه های تبلیغاتی تجاری سطح شهر
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 31 عنوان مزایده : اجازه بهره برداری از سازه های ...

شهرداری یزد استان یزد
شهرداری یزد استان یزد

مهلت شرکت

1403/04/24
مزایده بهره برداری از فضای تبلیغات بیلبورد پایانه مسافربری غدیر و فضای اطراف و ستون های دور حوضچه
تهران / تهران
سازنده بیلبورد و استند

شماره مزایده مرجع : 430006009 عنوان مزایده : بهره برداری از فضای تبلیغات بیلبورد ...

شهرداری خمین استان مرکزی
شهرداری خمین استان مرکزی

مهلت شرکت

1403/04/24
مزایده تجهیزات بچینگ سایت کارگاهی و پارکینگ شاهد
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 7267 عنوان مزایده : مزایده تجهیزات بچینگ سایت کارگاهی و ...

مدیریت اموزش و پرورش قرچک
مدیریت اموزش و پرورش قرچک

مهلت شرکت

1403/04/27
مزایده اجاره فضاهای تجاری ، اداری و درمانی
تهران / تهران
بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 1 عنوان مزایده : اجاره فضاهای تجاری ، اداری و ...

سازمان قطار شهری تبریز و حومه
سازمان قطار شهری تبریز و حومه

مهلت شرکت

1403/04/20
مزایده واگذاری و اجاره فضاهای تبلیغاتی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز
تهران / تهران
بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 1403-597 عنوان مزایده : واگذاری و اجاره فضاهای تبلیغاتی سازمان ...

شرکت داروسازی اکسیر
شرکت داروسازی اکسیر

مهلت شرکت

1403/04/12
مناقصه تهیه انواع جعبه، بروشور و لیبل کارتن و ...
تهران / تهران
چاپ و تبلیغات

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) در شهرستان بروجرد در نظر دارد تهیه انواع جعبه ، ...

دانشگاه تهران
دانشگاه تهران

مهلت شرکت

1403/04/23
مزایده اجاره فضاهای انستیتو مهندسی نفت دانشکدگان فنّی دانشگاه تهران
تهران / تهران
بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 140318 عنوان مزایده : اجاره فضاهای انستیتو مهندسی نفت دانشکدگان ...

اداره کل راه اهن خراسان
اداره کل راه اهن خراسان

مهلت شرکت

1403/04/16
مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن شهید رئیسی مشهد
تهران / تهران
بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 1403-37-7 عنوان مزایده : اجاره فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن ...

شهرداری سرخه استان سمنان
شهرداری سرخه استان سمنان

مهلت شرکت

1403/04/19
مزایده تجدید اجاره یک دستگاه بیلبورد واقع در میدان شهید بهشتی
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 3873/5 عنوان مزایده : تجدید مزایده اجاره یک دستگاه بیلبورد ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه چاپ و تبلیغات و بسته بندی