آگهی های مزایده مناقصه ابنیه و مصالح ساختمانی

بیمارستان شهیدلبافی نژاد تهران
بیمارستان شهیدلبافی نژاد تهران

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید سر سوزن شست و شو و سر سوزن شست و شو و سر سوزن شست و شو و ...
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید سر سوزن شست و شو و سر سوزن شست و شو و سر سوزن ...

بیمارستان شهیدلبافی نژاد تهران
بیمارستان شهیدلبافی نژاد تهران

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید رقیق کننده سلول خونی
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید رقیق کننده سلول خونی برای بیمارستان شهیدلبافی نژاد تهران اقلام و یا خدمات مورد ...

داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید سر سوزن بی حسی و سر سوزن بی حسی
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید سر سوزن بی حسی و سر سوزن بی حسی برای داروخانه های بیمارستانی دانشگاه ...

داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید کیسه یا ظرف تهوع
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید کیسه یا ظرف تهوع برای داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران اقلام و ...

مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز
مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز

مهلت شرکت

1403/04/07
استعلام خرید پرچم و ملزومات و پرچم و ملزومات و پرچم و ملزومات و ریسه تزئینی و پرچم و ملزومات ...
خوزستان / اهواز
تفکیک و بازیافت زباله

خرید پرچم و ملزومات و پرچم و ملزومات و پرچم و ملزومات و ریسه تزئینی ...

شرکت حمل و نقل ریلی رجا
شرکت حمل و نقل ریلی رجا

مهلت شرکت

1403/04/07
استعلام خرید پاراوان
تهران / تهران
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

خرید پاراوان برای شرکت حمل و نقل ریلی رجا اقلام و یا خدمات مورد نیاز ...

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید هندپیس یا کاتتر یا کانولا یا ابزار جانبی آن
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید هندپیس یا کاتتر یا کانولا یا ابزار جانبی آن برای سازمان بهداشت و درمان ...

شرکت لوله گستر اسفراین
شرکت لوله گستر اسفراین

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید شیر کشویی اسلاید ولو و شیر پروانه ای و شیر پروانه ای و شیر گاز توپی و شیر ...
خراسان شمالي / اسفراین
تاسیسات ساختمان

خرید شیر کشویی اسلاید ولو و شیر پروانه ای و شیر پروانه ای و شیر ...

جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان
جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان

مهلت شرکت

1403/04/07
استعلام خرید مواد مغذی
اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن

خرید مواد مغذی برای جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان اقلام و یا خدمات مورد نیاز شماره ...

مجتمع گاز پارس جنوبی  پالایشگاه هفتم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هفتم

مهلت شرکت

1403/04/07
استعلام خرید وایت برد یا ملزومات و پایه و استند تابلو
بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید وایت برد یا ملزومات و پایه و استند تابلو برای مجتمع گاز پارس جنوبی ...

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید نخ بخیه
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید نخ بخیه برای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اقلام و یا خدمات مورد ...

بیمارستان شهیدصدوقی یزد
بیمارستان شهیدصدوقی یزد

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید چست تیوب
يزد / یزد
راه و راه آهن

خرید چست تیوب برای بیمارستان شهیدصدوقی یزد اقلام و یا خدمات مورد نیاز شماره فراخوان/نیاز ...

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی
شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی

مهلت شرکت

1403/04/09
استعلام خرید تابلو برق
آذربايجان غربي / ارومیه
تاسیسات ساختمان

خرید تابلو برق برای شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی اقلام و یا خدمات ...

مرکز آموزشی درمانیفاطمیه همدان
مرکز آموزشی درمانیفاطمیه همدان

مهلت شرکت

1403/04/07
استعلام خرید پارافین
همدان / همدان
راه و راه آهن

خرید پارافین برای مرکز آموزشی درمانیفاطمیه همدان اقلام و یا خدمات مورد نیاز شماره فراخوان/نیاز ...

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید لوله کشت
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید لوله کشت برای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اقلام و یا خدمات مورد ...

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید شیر گاز توپی
خراسان شمالي / اسفراین
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید شیر گاز توپی برای شرکت مجتمع صنعتی اسفراین اقلام و یا خدمات مورد نیاز ...

مرکز آموزشی درمانیفاطمیه همدان
مرکز آموزشی درمانیفاطمیه همدان

مهلت شرکت

1403/04/07
استعلام خرید لوله شیشه ای آزمایشگاهی
همدان / همدان
راه و راه آهن

خرید لوله شیشه ای آزمایشگاهی برای مرکز آموزشی درمانیفاطمیه همدان اقلام و یا خدمات مورد ...

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید شیر پروانه ای
خراسان شمالي / اسفراین
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید شیر پروانه ای برای شرکت مجتمع صنعتی اسفراین اقلام و یا خدمات مورد نیاز ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه ابنیه و مصالح ساختمانی