آگهی های مزایده مناقصه آب و فاضلاب، منابع آب، شیرآلات، تصفیه آب خانگی و صنعتی، آب بندی مکانیکی

شهرداری فیروزکوه
شهرداری فیروزکوه

مهلت شرکت

1402/07/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای ساختمان اداری شهرداری فیروزکوه
تهران / فیروز کوه
پیمانکاران آب و فاضلاب

پروژه اجرای ساختمان اداری شهرداری فیروزکوه (اتمام اسکلت دوطبقه، مازاد برطبقه همکف به همراه گنبد ...

شرکت آب و فاضلاب استان همدان
شرکت آب و فاضلاب استان همدان

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه فاضلاب کوی قاسم آباد همدان
همدان / همدان
پیمانکاران آب و فاضلاب

اجرای شبکه فاضلاب کوی قاسم آباد همدان کد مناقصه : 396173 مناقصه تجدید شده ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه رینگ فیدر نکا
مازندران / ساری
پیمانکاران آب و فاضلاب

پروژه رینگ فیدر نکا کد مناقصه : 396013 مناقصه تجدید شده ؟ : بله ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات اجرایی احداث مدول اول و واحدهای مشترک تصفیه خانه فاضلاب ...
اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب

عمليات اجرايي احداث مدول اول و واحدهای مشترک تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی کوهپایه

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

مهلت شرکت

1402/07/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و ...
خوزستان / آبادان
پیمانکاران آب و فاضلاب

گواهینامه صلاحیت:بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی در پایه حداقل 2و ...

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان

مهلت شرکت

1402/07/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای كارهای باقیمانده و عملیات تكمیلی مخزن دشتی
هرمزگان / پارسیان
پیمانکاران آب و فاضلاب

ارهاي باقيمانده و عمليات تكميلي مخزن دشتي شهرستان پارسيان رتبه 5 آب (اعتبار پروژه فوق ...

شهرداری داران
شهرداری داران

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای سنگ چینی حریم و بستر رودخانه
اصفهان / فریدن
پیمانکاران آب و فاضلاب

جرای سنگ چینی دیواره حریم بستر رودخانه کد مناقصه : 396089 مناقصه تجدید شده ...

شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

مهلت شرکت

1402/07/22
مزایده فروش 120 لیتر برثانیه از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرکرد
تهران / تهران
تصفیه آب خانگی و صنعتی

کد مزایده گزار : 5088 نام دستگاه مزایده گزار : شرکت آب و فاضلاب ...

شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

مهلت شرکت

1402/07/22
مزایده فروش 80 لیتر برثانیه از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرکرد
تهران / تهران
تصفیه آب خانگی و صنعتی

کد مزایده گزار : 5088 نام دستگاه مزایده گزار : شرکت آب و فاضلاب ...

شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

مهلت شرکت

1402/07/22
مزایده فروش 70 لیتر برثانیه از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرکرد
تهران / تهران
تصفیه آب خانگی و صنعتی

کد مزایده گزار : 5088 نام دستگاه مزایده گزار : شرکت آب و فاضلاب ...

شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

مهلت شرکت

1402/07/22
مزایده فروش 20 لیتر برثانیه از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرکرد
تهران / تهران
تصفیه آب خانگی و صنعتی

کد مزایده گزار : 5088 نام دستگاه مزایده گزار : شرکت آب و فاضلاب ...

شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

مهلت شرکت

1402/07/22
مزایده فروش 10 لیتر برثانیه از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرکرد
تهران / تهران
تصفیه آب خانگی و صنعتی

کد مزایده گزار : 5088 نام دستگاه مزایده گزار : شرکت آب و فاضلاب ...

شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

مهلت شرکت

1402/07/22
مزایده فروش 5 لیتر برثانیه از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرکرد
تهران / تهران
تصفیه آب خانگی و صنعتی

کد مزایده گزار : 5088 نام دستگاه مزایده گزار : شرکت آب و فاضلاب ...

عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

مهلت شرکت

1402/07/12
مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری از تأسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب تحت ...
هرمزگان / کیش (شهر)
تصفیه آب خانگی و صنعتی

شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش با برگزاری مناقصه ای با موضوع تعمیر ...

شهرداری ورامین استان تهران
شهرداری ورامین استان تهران

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی کانال خاکی شهرک فجر
تهران / ورامین
پیمانکاران آب و فاضلاب

پی کنی دستی و ماشینی، بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی، سنگ ریزی پشت دیوارها ...

شرکت توزیع نیروی برق
شرکت توزیع نیروی برق

مهلت شرکت

1402/07/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای 1402611
خوزستان / اهواز
پیمانکاران آب و فاضلاب

کت اوت فیوز 200 آمپر 36 کیلوولت و کلید تیغه ای (جداساز) 36 کیلوولت مناقصه ...

شهرداری حر استان خوزستان
شهرداری حر استان خوزستان

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز 2 پروژه ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیلها در محدوده شهر
خوزستان / شوش
پیمانکاران آب و فاضلاب

ساماندهی ستر و حریم رودخانه ها و مسیلها در محدوده شهر و توسعه فضای سبز ...

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

مهلت شرکت

1402/07/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از کلیه تاسیسات تولید و توزیع آب ...
آذربايجان غربي / ارومیه
پیمانکاران آب و فاضلاب

هره برداری و نگهداری از کلیه تاسیسات تولید و توزیع آب در ساحل جنوبی رودخانه ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه آب و فاضلاب، منابع آب، شیرآلات، تصفیه آب خانگی و صنعتی، آب بندی مکانیکی