آگهی های مزایده مناقصه چاپ و تبلیغات و بسته بندی

شهرداری چهارباغ استان البرز
شهرداری چهارباغ استان البرز

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده تجدید واگذاری پایه های استند تبلیغاتی موجود در سطح شهر
تهران / تهران
سازنده بیلبورد و استند

شماره مزایده مرجع : 03/1785/ص عنوان مزایده : تجدید مزایده واگذاری پایه های استند ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/19
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل عابر پیاده تیدجان و بهره برداری از تابلوهای آن-تجدید سوم
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 40321031/4 عنوان مزایده : بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری همدان
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری همدان

مهلت شرکت

1403/04/06
مزایده اجازه بهره برداری از سازه های تبلیغاتی تجاری سطح شهر
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 28 عنوان مزایده : اجازه بهره برداری از سازه های ...

شهرداری سیرجان استان کرمان
شهرداری سیرجان استان کرمان

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده اجاره مکان دوباب غرفه
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 1696 عنوان مزایده : اجاره مکان دوباب غرفه انتشار از ...

شهرداری خمام استان گیلان
شهرداری خمام استان گیلان

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
تهران / تهران
بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

شهرداری ساری استان مازندران
شهرداری ساری استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/12
مزایده بهره برداری از چرخ فلک و کشتی صبا و صندلی پرنده به متراژ 2000 مترمربع واقع در پارک قائم ...
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 33592 عنوان مزایده : بهره برداری از چرخ فلک و ...

شهرداری مبارک شهر استان اذربایجان شرقی
شهرداری مبارک شهر استان اذربایجان شرقی

مهلت شرکت

1403/04/13
مزایده گهی عمومیفروش غلطک کششی
آذربايجان شرقي / ملکان
شرکت تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومیفروش غلطک کششیعلاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی ...

شهرداری مبارک شهر استان اذربایجان شرقی
شهرداری مبارک شهر استان اذربایجان شرقی

مهلت شرکت

1403/04/13
مزایده گهی عمومیفروش غلطک کششی
آذربايجان شرقي / ملکان
شرکت تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومیفروش غلطک کششیعلاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی ...

شهرداری مبارک شهر استان اذربایجان شرقی
شهرداری مبارک شهر استان اذربایجان شرقی

مهلت شرکت

1403/04/13
مزایده گهی عمومیفروش غلطک کششی
آذربايجان شرقي / ملکان
شرکت تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومیفروش غلطک کششیعلاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی ...

شهرداری مبارک شهر استان اذربایجان شرقی
شهرداری مبارک شهر استان اذربایجان شرقی

مهلت شرکت

1403/04/13
مزایده گهی عمومیفروش غلطک کششی
آذربايجان شرقي / ملکان
شرکت تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومیفروش غلطک کششیعلاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مهلت شرکت

1403/04/06
مزایده اجاره بسته یازده تبلیغاتی شامل مکان نصب بیلبورد بلوار سربداران بعد از ترمینال
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 11 عنوان مزایده : مزایده اجاره بسته یازده تبلیغاتی شامل ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مهلت شرکت

1403/04/06
مزایده بسته10تبلیغاتی شامل مکان نصب بیلبوردمسیر سلامت روبروبیمارستان واسعی و40عددلایتباکس ولمپوست توحیدشهر
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 11 عنوان مزایده : بسته10تبلیغاتی شامل مکان نصب بیلبوردمسیر سلامت ...

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/18
مزایده اجازه اکرا آگهی نمای تبلیغاتی بر روی نمایشگر شهری میدان بزرگمهر-سازمان فرهنگی شهرداری
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 1403/5513ف عنوان مزایده : اجازه اکرا آگهی نمای تبلیغاتی بر ...

شهرداری مبارک شهر استان اذربایجان شرقی
شهرداری مبارک شهر استان اذربایجان شرقی

مهلت شرکت

1403/04/13
مزایده گهی عمومیفروش غلطک کششی
آذربايجان شرقي / ملکان
شرکت تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومیفروش غلطک کششینوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی شماره مزایده مرجع : ...

شهرداری سلمان شهر استان مازندران
شهرداری سلمان شهر استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/10
مزایده آگهی اجاره محل یک عدد تابلو تبلیغاتی در قسمت نبش دوراهی دانیال به تیله کنار خیابان 68شهید بهش
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 23/1403/1101 عنوان مزایده : آگهی مزایده اجاره محل یک عدد ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج

مهلت شرکت

1403/04/06
مزایده واگذاری مکان داروخانه بیمارستان شهید رجایی گچساران به صورت اجاره بها
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 8877 عنوان مزایده : واگذاری مکان داروخانه بیمارستان شهید رجایی ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده اجاره مکان راه اندازی دستگاه ترامپولین واقع در ضلع شمال شرقی باغ ملی
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 11 عنوان مزایده : مزایده اجاره مکان راه اندازی دستگاه ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده اجاره مکان راه اندازی دستگاههای بازی و سرگرمی واقع در ضلع شرقی پارک بانوان
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 11 عنوان مزایده : مزایده اجاره مکان راه اندازی دستگاههای ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه چاپ و تبلیغات و بسته بندی