آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مناقصه مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت نفت سپاهان
شرکت نفت سپاهان

مهلت شرکت

1401/04/15
مناقصه انجام مهندسی و خرید و اجرای پروژه های توسعه ای
تهران / تهران
مهندسی نفت و گاز و ...

شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) در نظر دارد جهت قرارداد انجام مهندسی و خرید و ...

شرکت نفت سپاهان
شرکت نفت سپاهان

مهلت شرکت

1401/04/09
مناقصه انجام مهندسی و خرید و اجرای پروژه های توسعه ای
تهران / تهران
مهندسی نفت و گاز و ...

شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) در نظر دارد جهت قرارداد انجام مهندسی و خرید و ...

شرکت پالایش نفت کرمانشاه
شرکت پالایش نفت کرمانشاه

مهلت شرکت

1401/04/21
مناقصه خرید مجموعه کامل آنالایزر آنلاین
كرمانشاه / کرمانشاه
مهندسی نفت و گاز و ...

شرکت پالایش نفت کرمانشاه در نظر دارد 1 قلم کالا را با مشخصات و شرایط ...