آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مناقصه مهندسین ناظر عمران

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ص - موسسه شهید رجایی
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ص - موسسه شهید رجایی

مهلت شرکت

1403/04/10
مناقصه عملیات اجرای آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی تیرهای پیش ساخته تونل کارگو در پروژه احداث پایانه مسافری جدید ...
تهران / تهران
مهندسین ناظر عمران

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) - موسسه شهید رجایی در نظر دارد بخشی از عملیات ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز
اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران
البرز / نظر آباد
مهندسین ناظر عمران

خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران برای اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ...

دهیاری اله اباد  شهرستان تربت جام
دهیاری اله اباد شهرستان تربت جام

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران
خراسان رضوی / تربت جام
مهندسین ناظر عمران

خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران برای دهیاری اله اباد شهرستان تربت جام اقلام ...

دهیاری امام تقی بخش احمداباد شهرستان مشهد
دهیاری امام تقی بخش احمداباد شهرستان مشهد

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران
خراسان رضوی / ملک آباد
مهندسین ناظر عمران

خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران برای دهیاری امام تقی بخش احمداباد شهرستان مشهد ...

شهرداری ساوه استان مرکزی
شهرداری ساوه استان مرکزی

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران
مركزي / ساوه
مهندسین ناظر عمران

خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران برای شهرداری ساوه استان مرکزی اقلام و یا ...

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

مهلت شرکت

1403/04/11
مناقصه انجام عملیات عمرانی ترمیم و بازسازی ساختمانها و سوله های مجتمع بهشتی
تهران / تهران
مهندسین ناظر عمران

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به انجام مناقصات 1- انجام عملیات ...

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا - موسسه نوین ابنیه
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا - موسسه نوین ابنیه

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عملیات خاکریزی اجرای ژئوگرید و اجرای ژئووال واقع در کوزو فاز 11 شهر جدید پردیس
تهران / پردیس
مهندسین ناظر عمران

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) - مؤسسه نوین ابنیه مناقصه ای به شرح زیر برگزار ...

شرکت سهامی عمران شهر جدید فولادشهر استان اصفهان
شرکت سهامی عمران شهر جدید فولادشهر استان اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدمات مالی، بجز فعالیت های تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
اصفهان / لنجان
مهندسین ناظر عمران

خدمات سایر فعالیت های خدمات مالی، بجز فعالیت های تامین وجوه بیمه و بازنشستگی برای ...

شرکت عمران و توسعه آذربایجان
شرکت عمران و توسعه آذربایجان

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی
آذربايجان شرقي / تبریز
مهندسین ناظر عمران

خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی برای شرکت عمران و توسعه آذربایجان اقلام و یا ...

دهیاری اسایش بخش نظرکهریزی شهرستان هشترود
دهیاری اسایش بخش نظرکهریزی شهرستان هشترود

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران
آذربايجان شرقي / هشترود
مهندسین ناظر عمران

خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران برای دهیاری اسایش بخش نظرکهریزی شهرستان هشترود اقلام ...

شهرداری سمنان استان سمنان
شهرداری سمنان استان سمنان

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران
سمنان / سمنان
مهندسین ناظر عمران

خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران برای شهرداری سمنان استان سمنان اقلام و یا ...

شرکت عمران و توسعه آذربایجان
شرکت عمران و توسعه آذربایجان

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی
آذربايجان شرقي / تبریز
مهندسین ناظر عمران

خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی برای شرکت عمران و توسعه آذربایجان اقلام و یا ...

دهیاری نصرت اباد بخش زیداباد شهرستان سیرجان
دهیاری نصرت اباد بخش زیداباد شهرستان سیرجان

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خدمات فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو و ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران
كرمان / سیرجان
مهندسین ناظر عمران

خدمات فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو و ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ...

شهرداری تربت حیدریه استان خراسان رضوی
شهرداری تربت حیدریه استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران
خراسان رضوي / تربت حیدریه
مهندسین ناظر عمران

خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران برای شهرداری تربت حیدریه استان خراسان رضوی اقلام ...

شهرداری سمنان استان سمنان
شهرداری سمنان استان سمنان

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خدمات ساخت بنا و ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران
سمنان / سمنان
مهندسین ناظر عمران

خدمات ساخت بنا و ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران برای شهرداری سمنان استان سمنان ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز
معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه لوله گذاری نقاط بحرانی سطح شهرداری منطقه ده شیراز
فارس / شیراز
مهندسین ناظر عمران

پروژه لوله گذاری نقاط بحرانی سطح شهرداری منطقه ده شیراز طبق اسناد پیوست مناقصه

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

مهلت شرکت

1403/04/06
مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی کارخانه تولید کاغذ از آهک الیگودرز واقع در استان لرستان
تهران / تهران
مهندسین ناظر عمران

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن ...

شهرداری منطقه 19 تهران
شهرداری منطقه 19 تهران

مهلت شرکت

1403/04/05
مناقصه عملیات عمرانی
تهران / تهران
مهندسین ناظر عمران

شهرداری منطقه 19 در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مناقصه مهندسین ناظر عمران