آگهی های مزایده مناقصه لیست کامل آگهی های مناقصه بنادر، صنایع دریایی، ساخت کشتی

شرکت پالایش نفت لاوان
شرکت پالایش نفت لاوان

مهلت شرکت

1403/04/02
مناقصه اجاره شناور 35000 تنی جهت حمل خوراک میعانات گازی
هرمزگان / بندرعباس
بنادر، صنایع دریایی، ساخت کشتی

شرکت پالایش نفت لاوان در نظر دارد اجاره شناور 35000 تنی جهت حمل خوراک میعانات ...

اداره کل میراث فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری استان لرستان
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

مهلت شرکت

1403/03/26
مزایده خدمات گردشگری دریاچه گهر
تهران / تهران
بنادر، صنایع دریایی، ساخت کشتی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

اداره کل میراث فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری استان لرستان
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

مهلت شرکت

1403/03/26
مزایده خدمات گردشگری دریاچه گهر
تهران / تهران
بنادر، صنایع دریایی، ساخت کشتی

شماره مزایده مرجع : 9885222 عنوان مزایده : خدمات گردشگری دریاچه گهر انتشار از ...

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

مهلت شرکت

1403/03/27
مزایده آهن آلات ضایعاتی اسقاطی شناور بارج 2000 تنی جوشن متعلق به اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
بوشهر / بوشهر
بنادر، صنایع دریایی، ساخت کشتی

فروش آهن آلات ضایعاتی (اسقاطی) شناور بارج 2000 تنی جوشن متعلق به اداره کل بنادر ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه لیست کامل آگهی های مناقصه بنادر، صنایع دریایی، ساخت کشتی