آگهی های مزایده مناقصه بروزترین آگهی های مزایده و مناقصه اسباب بازی و بازی فکری ...

شهرداری ملایر استان همدان
شهرداری ملایر استان همدان

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده آگهی عمومی اجاره محوطه آبی دریاچه کوثر جهت راه اندازی قایقرانی با قایقهای تفریحی نوبت اول
تهران / تهران
اسباب بازی و بازی فکری ...

شماره مزایده مرجع : 12 عنوان مزایده : آگهی مزایده عمومی اجاره محوطه آبی ...

شهرداری خرم اباد استان لرستان
شهرداری خرم اباد استان لرستان

مهلت شرکت

1403/03/30
مزایده سازمان فضاسبز- اجاره عرصه دریاچه زیباکنار جهت جت اسکی و قایق پدالی
تهران / تهران
اسباب بازی و بازی فکری ...

شماره مزایده مرجع : 17089 عنوان مزایده : سازمان فضاسبز- اجاره عرصه دریاچه زیباکنار ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه

مهلت شرکت

1403/03/29
مزایده اجاره محل وسایل بازی در پارکهای شرقی ورودی پارک سمت راست، شاهد، جانبازان الهیه و اطلس کارمندان خ دوم
تهران / تهران
اسباب بازی و بازی فکری ...

شماره مزایده مرجع : 1183- 1182 عنوان مزایده : اجاره محل وسایل بازی در ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه بروزترین آگهی های مزایده و مناقصه اسباب بازی و بازی فکری ...