آگهی های به روز ترین آگهی های مناقصات و مزایدات آمبولانس و تجهیزات

شهرداری میامی استان سمنان
شهرداری میامی استان سمنان

مهلت شرکت

1403/05/20
مزایده مزدا حمل متوفی 2000 مدل 82
سمنان / ميامي
آمبولانس و تجهیزات

مزدا حمل متوفی مدل 82علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی ...

شهرداری میامی استان سمنان
شهرداری میامی استان سمنان

مهلت شرکت

1403/05/20
مزایده مزدا حمل متوفی 2000 مدل 82
سمنان / ميامي
آمبولانس و تجهیزات

مزدا حمل متوفی مدل 82علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی ...

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سیستان و بلوچستان
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سیستان و بلوچستان

مهلت شرکت

1403/05/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره 10 دستگاه خودرو سواری با راننده در سال 1403
سيستان و بلوچستان / زاهدان
آمبولانس و تجهیزات

مرکز استان سیستان و بلوچستان و شهرستان های تابعه شماره فراخوان : 2003005473000001 ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های به روز ترین آگهی های مناقصات و مزایدات آمبولانس و تجهیزات