آگهی های مزایده مناقصه املاک صنعتی، املاک مسکونی، املاک تجاری، املاک اداری، زمین و اراضی کشاورزی

شهرداری جغتای استان خراسان رضوی
شهرداری جغتای استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/04/23
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری به شماره پلاک 4619 قطعه غربی جنب نمایندگی سایپا
تهران / تهران
املاک مسکونی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

شهرداری میامی استان سمنان
شهرداری میامی استان سمنان

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده فروش 10 قطعه زمین به صورت یکجامتراژ هر قطعه 200 متر مربع عرض 10طول 20
تهران / تهران
املاک اداری

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

شهرداری جغتای استان خراسان رضوی
شهرداری جغتای استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/04/23
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری به شماره پلاک 4619 قطعه شرقی جنب نمایندگی سایپا
تهران / تهران
املاک مسکونی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

شهرداری سرکان استان همدان
شهرداری سرکان استان همدان

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده فروش یک واحد آپارتمان به مساحت 63.83
تهران / تهران
املاک تجاری

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

شهرداری سلطانیه استان زنجان
شهرداری سلطانیه استان زنجان

مهلت شرکت

1403/04/20
مزایده فروش زمین تجاری و مسکونی در سلطانیه
تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

مهلت شرکت

1403/04/28
مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان ، درمیان به صورت نقدی
تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

شهرداری پول استان مازندران
شهرداری پول استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده فروش زمین
تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کرمانشاه
مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کرمانشاه

مهلت شرکت

1403/04/21
مزایده املاک مازاد بانک کشاورزی
تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان فارس
مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان فارس

مهلت شرکت

1403/04/20
مزایده عمومی اموال مازاد بانک کشاورزی
تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

مدیریت شعب بانک سپه چهارمحال و بختیاری
مدیریت شعب بانک سپه چهارمحال و بختیاری

مهلت شرکت

1403/04/24
مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز
تهران / تهران
املاک تجاری

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

شهرداری کاشان استان اصفهان
شهرداری کاشان استان اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/16
مزایده فروش یک قطعه شماره 584 زمین واقع در بلوار راوند، شهرک ایثارگران
تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تبریز
سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تبریز

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی از قطعات فاز دو شهرک اندیشه به شماره 1521 مساحت 27298 مترمربع
تهران / تهران
املاک مسکونی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

شهرداری سیرجان استان کرمان
شهرداری سیرجان استان کرمان

مهلت شرکت

1403/05/01
مزایده دو قطعه زمین آموزشی
تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

شهرداری نهاوند استان همدان
شهرداری نهاوند استان همدان

مهلت شرکت

1403/04/21
مزایده فروش سرقفلی واحد های شماره 1و5و6طبقه سوم واقع در مجتمع تجاری باران
تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده سراسری شماره 1152 اموال غیرمنقول
تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی

کد مزایده گزار : 1053 نام دستگاه مزایده گزار : سازمان جمع آوری و ...

اداره کل کمیته امداد امام خمینی  ره
اداره کل کمیته امداد امام خمینی ره

مهلت شرکت

1403/04/18
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 1502مترمربع با کاربری زراعی واقع در شهرقشلاق شهرستان آبیک
تهران / تهران
املاک مسکونی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

شهرداری بادرود
شهرداری بادرود

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی
تهران / تهران
املاک مسکونی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

اداره کل کمیته امداد امام خمینی  ره
اداره کل کمیته امداد امام خمینی ره

مهلت شرکت

1403/04/18
مزایده فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 6790متر مربع واقع در شهر قزوین ، خیابان تهران قدیم ، کوچه ...
تهران / تهران
املاک مسکونی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه املاک صنعتی، املاک مسکونی، املاک تجاری، املاک اداری، زمین و اراضی کشاورزی