آگهی های مزایده مناقصه زرین شهر

صنایع خودروسازی شهید شاهمرادی
صنایع خودروسازی شهید شاهمرادی

مهلت شرکت

1401/04/18
مناقصه ساخت هزارخاری گاردان عقب خودروی
اصفهان / زرین شهر
قطعات صنعتی و خودرو

صنایع خودرو سازی شهید شاهمرادی در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مناقصه از ...

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان
یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان

مهلت شرکت

1401/04/16
مناقصه خرید گلوب ولو
اصفهان / زرین شهر
شیرآلات

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر (استان اصفهان) در نظر دارد تعدادی گلوب ولو ...

شرکت پارسیان سازه
شرکت پارسیان سازه

مهلت شرکت

1401/04/11
مناقصه تامین انواع ورق آلیاژی با جنس A537 CI1 به میزان 70تن
اصفهان / زرین شهر
فلزات

صنایع / شرکت پارسیان سازه در نظر دارد خدمات زیر را به پیمانکار واجد شرایط ...

شرکت پارسیان سازه
شرکت پارسیان سازه

مهلت شرکت

1401/04/16
مناقصه عملیات ساخت یک دستگاه مخزن تحت فشار
اصفهان / زرین شهر
تاسیسات صنعتی

صنایع / شرکت پارسیان سازه در نظر دارد خدمات زیر را به پیمانکار واجد شرایط ...

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان
یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان

مهلت شرکت

1401/04/14
مناقصه تامین دیسک انفجاری
اصفهان / زرین شهر
انواع ابزار آلات

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر (استان اصفهان) در نظر دارد تامین دیسک انفجاری ...

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان
یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان

مهلت شرکت

1401/04/14
مناقصه ساخت 2 دستگاه اسکروفیدر
اصفهان / زرین شهر
تاسیسات صنعتی

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر (استان اصفهان) در نظر دارد ساخت 2 دستگاه ...

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان
یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان

مهلت شرکت

1401/04/14
مناقصه ساخت یک دستگاه هواساز
اصفهان / زرین شهر
سیستم های تهویه

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر (استان اصفهان) در نظر دارد ساخت یک دستگاه ...

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان
یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان

مهلت شرکت

1401/04/14
مناقصه ساخت یک دستگاه خشک کن و خشک کن خلاء
اصفهان / زرین شهر
ماشین آلات صنعتی

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر (استان اصفهان) در نظر دارد ساخت یک دستگاه ...

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان
یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان

مهلت شرکت

1401/04/14
مناقصه ساخت پمپ وکیوم
اصفهان / زرین شهر
انواع پمپ

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر (استان اصفهان) در نظر دارد ساخت پمپ وکیوم ...

شرکت پارسیان سازه
شرکت پارسیان سازه

مهلت شرکت

1401/04/14
مناقصه انتقال دانش فنی تولید سیلیکون متال به همراه تامین بوته تولید
اصفهان / زرین شهر
فلزات

صنایع / شرکت پارسیان سازه در نظر دارد خدمات زیر را به پیمانکار واجد شرایط ...

شرکت پارسیان سازه
شرکت پارسیان سازه

مهلت شرکت

1401/04/09
مناقصه واگذاری عملیات رفع آلودگی و تهویه کارخانجات صنعتی و فروش سفاله
اصفهان / زرین شهر
سیستم های تهویه

صنایع / شرکت پارسیان سازه در نظر دارد نسبت به تامین اقلام ذیل اقدام نماید. ...

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان
یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان

مهلت شرکت

1401/04/09
مناقصه خرید پمپ سانتریفیوژ
اصفهان / زرین شهر
پمپ سانتریفیوژ

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر (استان اصفهان) در نظر دارد، پمپ سانتریفیوژمورد نیاز ...

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان
یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان

مهلت شرکت

1401/04/09
مناقصه ساخت یک دستگاه بویلر بخار
اصفهان / زرین شهر
تولید انواع مخازن

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر (استان اصفهان) در نظر دارد، ساخت یک دستگاه ...

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان
یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان

مهلت شرکت

1401/04/09
مناقصه ساخت قطعات از جنس فروسیلیس
اصفهان / زرین شهر
فلزات

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر (استان اصفهان) در نظر دارد، ساخت قطعات از ...

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان
یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر استان اصفهان

مهلت شرکت

1401/04/09
مناقصه ساخت انواع ولو از جنس دورکومت
اصفهان / زرین شهر
شیرآلات

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر (استان اصفهان) در نظر دارد، ساخت انواع ولو ...

صنایع خودروسازی شهید شاهمرادی
صنایع خودروسازی شهید شاهمرادی

مهلت شرکت

1401/04/09
مناقصه ساخت مندل جلو خودرو (قطعه فورج)
اصفهان / زرین شهر
قطعات صنعتی و خودرو

صنایع خودروسازی شهید شاهمرادی در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مناقصه از فروشندگان ...