مزایده و مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

مزایده تهیه، پخت، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران شهرک پردیس جم

دستگاه مزایده گزار: شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد موضوع مزایده: تهیه، پخت، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران شهرک پردیس جم مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ مهلت تحویل اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ آدرس: عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، سایت مثلثی، شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد شماره تماس: ۴ الی ۰۷۷۳۷۳۲۳۲۰۱ داخلی ۶۱۳۶ و ۶۲۱۴ وبسایت: contracts@pazargad.org www.pazargad.org

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

مناقصه اجرای سيستم اعلام حريق ساختمان SUB5 در پالايشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

دستگاه مناقصه‌گزار: شركت مجتمع گاز پارس جنوبی موضوع مناقصه: اجرای سيستم اعلام حريق ساختمان SUB5 در پالايشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی مهلت دریافت اسناد: حداقل دو هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی مهلت تحویل اسناد: حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد آدرس: استان بوشهر، شهرستان عسلويه، شركت مجتمع گاز پارس جنوبی، پالايشگاه چهارم ...

تعاونی مسکن مرکزی نهاجا

مزایده فروش زمینی واقع در فرودگاه قدیم بندر عسلویه

دستگاه مزایده‌گزار: تعاونی مسکن مرکزی نهاجا موضوع مزایده: فروش زمینی در فرودگاه قدیم بندر عسلویه استان بوشهر مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ آدرس: تهران، خیابان پیروزی، انتهای بیمارستان فجر، ساختمان شمس، طبقه همکف تلفن: ۰۹۹۱۷۴۹۹۳۷۸

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

مناقصه اجرای سيستم اعلام حريق ساختمان SUB5 در پالايشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

دستگاه مناقصه‌گزار: شركت مجتمع گاز پارس جنوبی موضوع مناقصه: اجرای سيستم اعلام حريق ساختمان SUB5 در پالايشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی مهلت دریافت اسناد: حداقل دو هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی مهلت تحویل اسناد: حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد آدرس: استان بوشهر، شهرستان عسلويه، شركت مجتمع گاز پارس جنوبی، پالايشگاه چهارم ...

شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

مناقصه راهبری، تعمير و نگهداری تاسيسات برقی، مكانيكی، ساختمان‌های منازل، مکان‌ها و محوطه‌های عمومی شهرک پرديس جم و محدوده مرتبط با آن در شهرستان جم

دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد موضوع مناقصه: راهبری، تعمير و نگهداری تاسيسات برقی، مكانيكی، ساختمان‌های منازل، مکان‌ها و محوطه‌های عمومی شهرک پرديس جم و محدوده مرتبط با آن در شهرستان جم مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ مهلت تحویل اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ آدرس: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس، مجتمع طرح های پتروشيمی، سايت مثلثی تلفن: ۰۷۷۳۷۳۲۳۲۰۱ داخلی ۶۲۱۴ و ۶۱۳۶ ایمیل: ...

پتروشیمی نوری

مناقصه طراحی، ساخت، تست و راه اندازی تابلو AC DRIVE PANEL (VSD) (ساخت داخل)

دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت پتروشیمی نوری موضوع مناقصه: طراحی، ساخت، تست و راه اندازی تابلو AC DRIVE PANEL (VSD) (ساخت داخل) مهلت ارسال اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ آدرس: استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی نوری تلفن: ۰۷۷۳۷۳۲۳۲۵۰-۴ داخلی ۲۲۵۱ و ۲۲۵۳ وبسایت: www.nopc.co ایمیل: tec@bpciran.com

شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمی

مناقصه خرید، حمل، نصب و اجرای پمپ های کف کش سایت مخازن و ...

دستگاه مناقصه گزار: شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی موضوع مناقصه: خرید، حمل، نصب و اجرای پمپ های کف کش سایت مخازن و ... مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ آدرس: عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی، سایت مجتمع های پتروشیمی فاز یک، شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی شماره تماس: ۲۹۵ الی ۰۲۱۴۲۵۷۹۲۰۵ وبسایت: www.TTPC.ir

شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

مناقصه راهبری، تعمير و نگهداری تاسيسات برقی، مكانيكی، ساختمان‌های منازل، مکان‌ها و محوطه‌های عمومی شهرک پرديس جم و محدوده مرتبط با آن در شهرستان جم

دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد موضوع مناقصه: راهبری، تعمير و نگهداری تاسيسات برقی، مكانيكی، ساختمان‌های منازل، مکان‌ها و محوطه‌های عمومی شهرک پرديس جم و محدوده مرتبط با آن در شهرستان جم مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ مهلت تحویل اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ آدرس: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس، مجتمع طرح های پتروشيمی، سايت مثلثی تلفن: ۰۷۷۳۷۳۲۳۲۰۱ داخلی ۶۲۱۴ و ۶۱۳۶ ایمیل: ...

شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمی

مناقصه خرید، حمل، نصب و اجرای پمپ های کف کش سایت مخازن و ...

دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمی موضوع مناقصه: خرید، حمل، نصب و اجرای پمپ های کف کش سایت مخازن و ... مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ آدرس: عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی، سایت مجتمع های پتروشیمی فاز یک، شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی شماره تماس: ۰۲۱۴۲۵۷۹۲۰۵ وبسایت: www.TTPC.ir

شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

مزایده فروش یک دستگاه خودروی رنو KOLEOS

دستگاه مناقصه گزار: شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد موضوع مناقصه: فروش یک دستگاه خودروی رنو KOLEOS مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ مهلت تحویل اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ آدرس: بوشهر، عسلویه، مجتمع طرح های پتروشیمی، شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، دبیرخانه کمیسیون معاملات شماره تماس: ۴ الی۰۷۷۳۷۳۲۳۲۰۱ ایمیل/ وبسایت: contracts@pazargad.org www.pazargad.org

شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

مزایده فروش یک دستگاه خودرو رنو واقع در عسلویه

دستگاه مزایده‌گزار: شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد موضوع مزایده: فروش یک دستگاه خودرو رنو واقع در عسلویه مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ مهلت تحویل اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰۹ آدرس: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس ، مجتمع طرح های پتروشيمی، سايت مثلثی تلفن: ۰۷۷۳۷۳۲۳۲۰۱ داخلی ۶۲۱۴ و ۶۱۸۳ ایمیل: contracts@pazargad.org وبسایت: www.pazargad.org

شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمی

مناقصه خرید گریس و روغن شرکت در جهت استفاده در بندر پتروشیمی پارس

دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمی موضوع مناقصه: خرید گریس و روغن شرکت در جهت استفاده در بندر پتروشیمی پارس مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ مهلت تحویل اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ آدرس: عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی، سایت مجتمع های پتروشیمی فاز یک، شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی شماره تماس: ۹ الی ۰۲۱۴۲۵۷۹۲۰۷

شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

مناقصه تامین شيرينگ آب معدنی

دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد موضوع مناقصه: تامین شيرينگ آب معدنی ۰/۵ و ۱/۵ لیتری مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ مهلت تحویل اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ آدرس: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس ، مجتمع طرح های پتروشيمی، سايت مثلثی تلفن: ۰۷۷۳۷۳۲۳۲۰۱ داخلی ۶۱۳۶ و ۶۲۱۴ ایمیل: contracts@pazargad.org وبسایت: www.pazargad.org

شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمی

مناقصه تامين اقلام و قطعات برقی تجهيزات استراتژیک جهت استفاده در بندر پتروشيمی پارس

دستگاه مناقصه‌گزار: شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمی موضوع مناقصه: تامين اقلام و قطعات برقی تجهيزات استراتژیک جهت استفاده در بندر پتروشيمی پارس مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ مهلت تحویل اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ آدرس: عسلویه، منطقه ويژه اقتصادی، سايت مجتمع های پتروشيمی فاز یک، شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمی، ساختمان اداری تلفن: ۰۷۷۳۷۲۹۵۶۶۴ و ۰۲۱۴۲۵۷۹۲۰۵

شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمی

مناقصه تأمین تجهیزات بازوهای بارگیری بندر پتروشیمی ماهشهر و ....

دستگاه مناقصه گزار: شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی موضوع مناقصه: تأمین تجهیزات بازوهای بارگیری بندر پتروشیمی ماهشهر و .... مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ مهلت تحویل اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ آدرس: عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی، سایت مجتمع های پتروشیمی فاز یک، شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی شماره تماس: ۰۲۱۴۲۵۷۹۲۰۵-۲۹۵ وبسایت: WWW.TTPC.ir