آگهی های مزایده مناقصه عسلویه

ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی
ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای گاز های سرد كننده تقاضای 0240081 02035
بوشهر / عسلویه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

خريد انواع گازهاي سرد كننده تقاضاي 0240081 مناقصه 02/035 علاقه مندان میبایست جهت ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه سوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه سوم

مهلت شرکت

1403/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای SIGACORR 212 , HEGGEL COATING,2 COMPONENT HYBRIDISED EPOXY
بوشهر / عسلویه
پتروشیمی

پوشش محافظ خوردگی SIGACORR 212 , HEGGEL COATING,2 COMPONENT HYBRIDISED EPOXY علاقه مندان ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هفتم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هفتم

مهلت شرکت

1403/03/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید Active alumina , mulecular sieve تقاضای 0140148 R7-140216 مجتمع گاز ...
بوشهر / عسلویه
پتروشیمی

خرید "Active alumina & mulecular sieve" ساخت داخل تقاضای 0140148 مناقصه R7-1402/16 مجتمع گاز پارس ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هفتم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هفتم

مهلت شرکت

1403/03/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید کولر اسپلیت 24000 ساخت داخل تقاضای 4071599037 R7-140003 مجتمع گاز ...
بوشهر / عسلویه
پتروشیمی

خرید "کولر اسپلیت 24000" ساخت داخل تقاضای 4071599037 مناقصه R7-1400/03 مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هفتم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هفتم

مهلت شرکت

1403/03/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید tube extractor 45 ton ساخت داخل تقاضای 0000448 R7-140217 مجتمع ...
بوشهر / عسلویه
پتروشیمی

خرید "tube extractor 45 ton " ساخت داخل تقاضای 0000448 مناقصه R7-1402/17 مجتمع گاز پارس ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه سوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه سوم

مهلت شرکت

1403/03/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره023144حمل و خنثی سازی کاستیک ضایعاتی پالایشگاه سوم شرکت مجتمع گاز ...
بوشهر / عسلویه
مهندسین مشاور صنایع

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه)یک مرحله ای شماره02/3144حمل و خنثی سازی کاستیک ضایعاتی پالایشگاه ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه سوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه سوم

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خرید دستگاه ایکس ری تونلی
بوشهر / عسلویه
راهبند ضد انتحاری

تجهیزات حفاظتی علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه ششم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه ششم

مهلت شرکت

1403/03/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای کاور سینی کابل-9800372
بوشهر / عسلویه
برق صنعتی

برق-6150 متر کاور سینی کابل علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه ششم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه ششم

مهلت شرکت

1403/03/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای RADIO REMOTE CONTROL-9840040
بوشهر / عسلویه
انواع شیرآلات

برق علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود ...

شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نفت و گاز پارس

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خرید کارت شبکه مودم و کارت شبکه مودم
بوشهر / عسلویه
خدمات مخابرات

خرید کارت شبکه مودم و کارت شبکه مودم برای شرکت نفت و گاز پارس اقلام ...

شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نفت و گاز پارس

مهلت شرکت

1403/03/07
استعلام خرید شیر توپی و شیر توپی و شیر توپی
بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید شیر توپی و شیر توپی و شیر توپی برای شرکت نفت و گاز پارس ...

شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نفت و گاز پارس

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خرید قطعات و تجهیزات سربی کامپیوتر
بوشهر / عسلویه
خدمات IT

خرید قطعات و تجهیزات سربی کامپیوتر برای شرکت نفت و گاز پارس اقلام و یا ...

شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نفت و گاز پارس

مهلت شرکت

1403/03/07
استعلام خرید شیر توپی
بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید شیر توپی برای شرکت نفت و گاز پارس اقلام و یا خدمات مورد نیاز ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه چهارم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه چهارم

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید قطعات یدکی تجهیزات کمکی و ملزومات
بوشهر / عسلویه
تاسیسات صنعتی

خرید قطعات یدکی تجهیزات کمکی و ملزومات برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه چهارم اقلام ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه چهارم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه چهارم

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید قطعات یدکی تجهیزات کمکی و ملزومات
بوشهر / عسلویه
تاسیسات صنعتی

خرید قطعات یدکی تجهیزات کمکی و ملزومات برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه چهارم اقلام ...

شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نفت و گاز پارس

مهلت شرکت

1403/03/07
استعلام خرید کمپرسور دوار روتاری
بوشهر / عسلویه
تاسیسات ساختمان

خرید کمپرسور دوار روتاری برای شرکت نفت و گاز پارس اقلام و یا خدمات مورد ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه سوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه سوم

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خرید کلوچه و کوکی و قهوه فوری و دمنوش و قهوه فوری و قهوه فوری و آجیل و آبمیوه ...
بوشهر / عسلویه
تهیه غذا

خرید کلوچه و کوکی و قهوه فوری و دمنوش و قهوه فوری و قهوه فوری ...

شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نفت و گاز پارس

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خرید پکینگ آب بند پمپ
بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید پکینگ آب بند پمپ برای شرکت نفت و گاز پارس اقلام و یا خدمات ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه عسلویه