آگهی های مزایده مناقصه عسلویه

ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی
ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی

مهلت شرکت

1403/04/11
استعلام خرید تیوب باندل
بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید تیوب باندل برای ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی اقلام و یا خدمات مورد نیاز ...

ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی
ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی

مهلت شرکت

1403/04/11
استعلام خرید تیوب باندل
بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید تیوب باندل برای ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی اقلام و یا خدمات مورد نیاز ...

ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی
ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی

مهلت شرکت

1403/04/07
استعلام خرید ترانسفورماتور جریان
بوشهر / عسلویه
خدمات شهری و بازیافت

خرید ترانسفورماتور جریان برای ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی اقلام و یا خدمات مورد نیاز ...

شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نفت و گاز پارس

مهلت شرکت

1403/04/07
استعلام خرید پیچ و مهره بولت شش گوش
بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید پیچ و مهره بولت شش گوش برای شرکت نفت و گاز پارس اقلام و ...

مجتمع گاز پارس جنوبی  پالایشگاه اول
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه اول

مهلت شرکت

1403/04/17
استعلام خرید لیمیت سوئیچ
بوشهر / عسلویه
انواع چاه پیمایی

خرید لیمیت سوئیچ برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه اول اقلام و یا خدمات مورد ...

مجتمع گاز پارس جنوبی  پالایشگاه سوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه سوم

مهلت شرکت

1403/04/11
استعلام خرید ترانسمیتر جریان و ترانسمیتر جریان
بوشهر / عسلویه
انواع ابزار آلات

خرید ترانسمیتر جریان و ترانسمیتر جریان برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه سوم اقلام و ...

مجتمع گاز پارس جنوبی  پالایشگاه چهارم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه چهارم

مهلت شرکت

1403/04/12
استعلام خرید سیم پیچ موتور
بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید سیم پیچ موتور برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه چهارم اقلام و یا خدمات ...

شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نفت و گاز پارس

مهلت شرکت

1403/04/09
استعلام خرید فشار سنج تفاضلی
بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید فشار سنج تفاضلی برای شرکت نفت و گاز پارس اقلام و یا خدمات مورد ...

مجتمع گاز پارس جنوبی  پالایشگاه هفتم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هفتم

مهلت شرکت

1403/04/10
استعلام خرید پمپ گریز از مرکز سانتریفیوژ
بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید پمپ گریز از مرکز سانتریفیوژ برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هفتم اقلام و ...

شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نفت و گاز پارس

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید اتصالات اولت
بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید اتصالات اولت برای شرکت نفت و گاز پارس اقلام و یا خدمات مورد نیاز ...

شرکت مبین انرژی خلیج فارس
شرکت مبین انرژی خلیج فارس

مهلت شرکت

1403/04/12
مناقصه اجرا و تکمیل ساخت مجتمع اقامتی
بوشهر / عسلویه
پیمانکاران ابنیه

شرکت مبین انرژی خلیج فارس واقع در منطقه پارس جنوبی (عسلویه) در نظر دارد اجرا ...

شرکت مبین انرژی خلیج فارس
شرکت مبین انرژی خلیج فارس

مهلت شرکت

1403/04/12
مناقصه اجرا و تکمیل ساخت مجتمع اقامتی شرکت مبین انرژی خلیج فارس در شیرینو
بوشهر / عسلویه
پیمانکاران ابنیه

شرکت مبین انرژی خلیج فارس واقع در منطقه پارس جنوبی (عسلویه) در نظر دارد اجرا ...

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبی
شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه COPRESSOR CONTROL CABINET
بوشهر / عسلویه
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با شرایط ...

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبی
شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

مهلت شرکت

1403/04/05
مناقصه تهیه و اجرای چهار خط 4 اینچ تزریق کلر واحد آبگیر مجتمع گاز پارس جنوبی
بوشهر / عسلویه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

شرکت مجتمع گازپارس جنوبی درنظر دارد تهیه و اجرای 4 خط 4 اینچ تزریق کلر ...

شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نفت و گاز پارس

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید قطعات پمپ رفت و برگشتی و قطعات پمپ رفت و برگشتی و قطعات پمپ رفت و برگشتی و ...
بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید قطعات پمپ رفت و برگشتی و قطعات پمپ رفت و برگشتی و قطعات پمپ ...

مجتمع گاز پارس جنوبی  پالایشگاه دوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم

مهلت شرکت

1403/04/11
استعلام خرید شیر یکطرفه پیستونی چک ولو پیستونی
بوشهر / عسلویه
انواع چاه پیمایی

خرید شیر یکطرفه پیستونی چک ولو پیستونی برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم اقلام ...

شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نفت و گاز پارس

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید قطعات یدکی شیر ولو و ملزومات و قطعات یدکی شیر ولو و ملزومات و قطعات یدکی شیر ولو ...
بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید قطعات یدکی شیر ولو و ملزومات و قطعات یدکی شیر ولو و ملزومات و ...

مجتمع گاز پارس جنوبی  پالایشگاه دوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم

مهلت شرکت

1403/04/11
استعلام خرید قطعات کمپرسور هوا
بوشهر / عسلویه
انواع چاه پیمایی

خرید قطعات کمپرسور هوا برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم اقلام و یا خدمات ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه عسلویه