آگهی های مزایده مناقصه عسلویه

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم

مهلت شرکت

1403/04/11
استعلام خرید شیر کروی گلوب
بوشهر / عسلویه
انواع چاه پیمایی

خرید شیر کروی گلوب برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم اقلام و یا خدمات ...

شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نفت و گاز پارس

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید فنر فشرده و فنر فشرده
بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید فنر فشرده و فنر فشرده برای شرکت نفت و گاز پارس اقلام و یا ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم

مهلت شرکت

1403/04/11
استعلام خرید شیر دروازه ای گیت
بوشهر / عسلویه
انواع چاه پیمایی

خرید شیر دروازه ای گیت برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم اقلام و یا ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه چهارم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه چهارم

مهلت شرکت

1403/04/07
استعلام خرید کمپرسور گاز
بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید کمپرسور گاز برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه چهارم اقلام و یا خدمات مورد ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم

مهلت شرکت

1403/04/11
استعلام خرید پمپ روغن
بوشهر / عسلویه
انواع چاه پیمایی

خرید پمپ روغن برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم اقلام و یا خدمات مورد ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه پنجم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه پنجم

مهلت شرکت

1403/04/11
استعلام خرید لباس فرم آتش نشانی
بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید لباس فرم آتش نشانی برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه پنجم اقلام و یا ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هشتم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هشتم

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خرید لامپ بخار جیوه HID
بوشهر / عسلویه
انواع ابزار آلات

خرید لامپ بخار جیوه HID برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هشتم اقلام و یا ...

شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نفت و گاز پارس

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید سوپاپ کنترل دبی جریان دیزل
بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید سوپاپ کنترل دبی جریان دیزل برای شرکت نفت و گاز پارس اقلام و یا ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هشتم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هشتم

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خرید تجهیزات وکیوم بالا
بوشهر / عسلویه
انواع ابزار آلات

خرید تجهیزات وکیوم بالا برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هشتم اقلام و یا خدمات ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هشتم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هشتم

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خرید کابل مقاوم حرارتی
بوشهر / عسلویه
انواع ابزار آلات

خرید کابل مقاوم حرارتی برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هشتم اقلام و یا خدمات ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم

مهلت شرکت

1403/04/19
استعلام خرید قطعات یدکی پمپ سیرکولاتور
بوشهر / عسلویه
تاسیسات ساختمان

خرید قطعات یدکی پمپ سیرکولاتور برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم اقلام و یا ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم

مهلت شرکت

1403/04/11
استعلام خرید شیر انسداد و تخلیه بلاک اند بلید ولو
بوشهر / عسلویه
انواع چاه پیمایی

خرید شیر انسداد و تخلیه بلاک اند بلید ولو برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم

مهلت شرکت

1403/04/11
استعلام خرید نازل اسپری
بوشهر / عسلویه
انواع چاه پیمایی

خرید نازل اسپری برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم اقلام و یا خدمات مورد ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم

مهلت شرکت

1403/04/19
استعلام خرید قطعات یدکی پمپ دوار روتاری
بوشهر / عسلویه
تاسیسات ساختمان

خرید قطعات یدکی پمپ دوار روتاری برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم اقلام و ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم

مهلت شرکت

1403/04/10
استعلام خرید ابزار اندازه گیری فشار بخار
بوشهر / عسلویه
انواع ابزار آلات

خرید ابزار اندازه گیری فشار بخار برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم اقلام و ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم

مهلت شرکت

1403/04/11
استعلام خرید لوله کربن استیل بدون درز صنعتی
بوشهر / عسلویه
انواع چاه پیمایی

خرید لوله کربن استیل بدون درز صنعتی برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم اقلام ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هشتم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هشتم

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خرید کانکتور هدر فیت پرس PCB
بوشهر / عسلویه
بازرسی فنی و کنترل کیفیت

خرید کانکتور هدر فیت پرس PCB برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه هشتم اقلام و ...

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم
مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم

مهلت شرکت

1403/04/11
استعلام خرید اپوکسی
بوشهر / عسلویه
انواع چاه پیمایی

خرید اپوکسی برای مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم اقلام و یا خدمات مورد نیاز ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه عسلویه