آگهی های مزایده مناقصه تهران

شرکت بهسازان ملت
شرکت بهسازان ملت

مهلت شرکت

1403/04/09
استعلام خرید کیس کامپیوتر
تهران / تهران
خدمات IT

خرید کیس کامپیوتر برای شرکت بهسازان ملت اقلام و یا خدمات مورد نیاز شماره فراخوان/نیاز ...

داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید کیسه یا ظرف تهوع
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید کیسه یا ظرف تهوع برای داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران اقلام و ...

شهرداری ثمرین
شهرداری ثمرین

مهلت شرکت

1403/04/18
مزایده فروش زمین
تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی

کد مزایده گزار : 90672 نام دستگاه مزایده گزار : شهرداری ثمرین شماره مزایده ...

شهرداری سیرجان استان کرمان
شهرداری سیرجان استان کرمان

مهلت شرکت

1403/05/01
مزایده دو قطعه زمین آموزشی
تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی

کد مزایده گزار : 5674 نام دستگاه مزایده گزار : شهرداری سیرجان استان کرمان ...

شرکت حمل و نقل ریلی رجا
شرکت حمل و نقل ریلی رجا

مهلت شرکت

1403/04/07
استعلام خرید پاراوان
تهران / تهران
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

خرید پاراوان برای شرکت حمل و نقل ریلی رجا اقلام و یا خدمات مورد نیاز ...

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید هندپیس یا کاتتر یا کانولا یا ابزار جانبی آن
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید هندپیس یا کاتتر یا کانولا یا ابزار جانبی آن برای سازمان بهداشت و درمان ...

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید نخ بخیه
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید نخ بخیه برای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اقلام و یا خدمات مورد ...

نهاد ریاست جمهوری
نهاد ریاست جمهوری

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید مانیتور لمسی
تهران / تهران
خدمات IT

خرید مانیتور لمسی برای نهاد ریاست جمهوری اقلام و یا خدمات مورد نیاز شماره فراخوان/نیاز ...

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید لوله کشت
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید لوله کشت برای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اقلام و یا خدمات مورد ...

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید ابزار عبور دهنده نخ جراحی
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید ابزار عبور دهنده نخ جراحی برای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اقلام و ...

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید کتتر شریانی
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید کتتر شریانی برای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اقلام و یا خدمات مورد ...

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی
مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید نوار تست استریل
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید نوار تست استریل برای مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی ...

بیمارستان شهیدلبافی نژاد تهران
بیمارستان شهیدلبافی نژاد تهران

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید سماور صنعتی
تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید سماور صنعتی برای بیمارستان شهیدلبافی نژاد تهران اقلام و یا خدمات مورد نیاز شماره ...

اداره کل امور مالیاتی غرب تهران
اداره کل امور مالیاتی غرب تهران

مهلت شرکت

1403/04/06
استعلام خرید بشقاب
تهران / تهران
تهیه غذا

خرید بشقاب برای اداره کل امور مالیاتی غرب تهران اقلام و یا خدمات مورد نیاز ...

موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران
موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران

مهلت شرکت

1403/04/07
استعلام خرید جریان سنج فلومتر
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید جریان سنج فلومتر برای موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران اقلام و یا ...

شهرداری فرخ شهر استان چهارمحال و بختیاری
شهرداری فرخ شهر استان چهارمحال و بختیاری

مهلت شرکت

1403/04/27
مزایده مجموعه های ورزشی شهرداری فرخ شهر
تهران / تهران
خدمات شهری و بازیافت

شماره مزایده مرجع : 1197 عنوان مزایده : مزایده مجموعه های ورزشی شهرداری فرخ ...

تولیدی نیرو محرکه
تولیدی نیرو محرکه

مهلت شرکت

1403/04/10
مناقصه خرید آهن آلات
تهران / تهران
آهن آلات

شرکت تولیدی نیرو محرکه در نظر دارد جهت خرید آهن آلات مورد نیاز به شرح ...

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

مهلت شرکت

1403/04/30
مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودروی وانت پیکان فروش صدور سند
تهران / تهران
خرید و فروش انواع خودرو

فروش تعداد یک دستگاه خودروی وانت پیکان (فروش صدور سند)نوع برگزاری مزایده : مزایده ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه تهران