آگهی های مزایده مناقصه کرمان

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان
شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان

مهلت شرکت

1403/02/03
مزایده فروش پسته دهان بسته
كرمان / کرمان
محصولات غذایی

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ...

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان
شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان

مهلت شرکت

1403/02/04
مزایده فروش خرمای زاهدی
كرمان / کرمان
محصولات غذایی

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ...

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان
شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان

مهلت شرکت

1403/02/04
مزایده فروش خرمای ربی
كرمان / کرمان
محصولات غذایی

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظردارد نسبت به فروش حدود 150 ...

شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان
شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان

مهلت شرکت

1403/02/02
مناقصه واگذاری امور جاری برخی شهرکها و نواحی صنعتی استان کرمان و امور خدمات پشتیبانی ساختمان اداری
كرمان / کرمان
بایگانی و آرشیو الکترونیک

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد واگذاری امور جاری برخی شهرکها و نواحی صنعتی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

مهلت شرکت

1403/02/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی انسانی مربوط به نیروهای نگهبانی و انتظامات دانشگاه
كرمان / کرمان
استخدام

واگذاری تامین نیروی انسانی مربوط به نیروهای نگهبانی و انتظامات دانشگاه علاقه مندان ...

شرکت ملی صنایع مس ایران
شرکت ملی صنایع مس ایران

مهلت شرکت

1403/02/02
مزایده 3 دستگاه خودرو
كرمان / کرمان
خرید و فروش انواع خودرو

مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد 3 دستگاه خودرو مازاد ...

شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان
شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان

مهلت شرکت

1403/02/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری امور جاری برخی شهرکها و نواحی صنعتی استان کرمان و ...
كرمان / کرمان
موسسه حفاظتی و مراقبتی

واگذاری امور جاری برخی شهرکها و نواحی صنعتی استان کرمان و امور خدمات پشتیبانی ساختمان ...

اداره کل نوسازی  توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان
اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

مهلت شرکت

1403/02/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید پکیج یونیت
كرمان / کرمان
انواع سیستم های تهویه مطبوع

خرید پکیج یونیت علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی ...

اداره کل اموزش و پرورش استان کرمان
اداره کل اموزش و پرورش استان کرمان

مهلت شرکت

1403/02/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه توسعه ساختمان کلینیک درمانی فرهنگیان شهر کرمان واقع در خیابان ...
كرمان / کرمان
خدمات بیمه ای

انجام عمیات پیمانکاری در رسته ساختمان علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت ...

اداره کل اموزش و پرورش استان کرمان
اداره کل اموزش و پرورش استان کرمان

مهلت شرکت

1403/02/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه توسعه ساختمان کلینیک درمانی فرهنگیان شهر کرمان واقع در خیابان ...
كرمان / کرمان
خدمات بیمه ای

انجام عمیات پیمانکاری در رسته ساختمان علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت ...

اداره کل اموزش و پرورش استان کرمان
اداره کل اموزش و پرورش استان کرمان

مهلت شرکت

1403/02/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه توسعه ساختمان کلینیک درمانی فرهنگیان شهر کرمان واقع در خیابان ...
كرمان / کرمان
خدمات بیمه ای

انجام عمیات پیمانکاری در رسته ساختمان علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت ...

اداره کل اموزش و پرورش استان کرمان
اداره کل اموزش و پرورش استان کرمان

مهلت شرکت

1403/02/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه توسعه ساختمان کلینیک درمانی فرهنگیان شهر کرمان واقع در خیابان ...
كرمان / کرمان
خدمات بیمه ای

انجام عمیات پیمانکاری در رسته ساختمان علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت ...

اداره کل اموزش و پرورش استان کرمان
اداره کل اموزش و پرورش استان کرمان

مهلت شرکت

1403/02/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه توسعه ساختمان کلینیک درمانی فرهنگیان شهر کرمان واقع در خیابان ...
كرمان / کرمان
خدمات بیمه ای

انجام عمیات پیمانکاری در رسته ساختمان علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان
شرکت آب و فاضلاب کرمان

مهلت شرکت

1403/02/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای شیرالات کشویی و پروانه ای
كرمان / کرمان
پلی اتیلن

شیرالات کشویی و پروانه ای علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان
شرکت آب و فاضلاب کرمان

مهلت شرکت

1403/02/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای لو له پلی اتیلن
كرمان / کرمان
ساخت و نصب کنتور

لو له پلی اتیلن علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان
شرکت آب و فاضلاب کرمان

مهلت شرکت

1403/02/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله و اتصالات انشعاب
كرمان / کرمان
تاسیسات شهری

لوله و اتصالات انشعاب علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان
شرکت آب و فاضلاب کرمان

مهلت شرکت

1403/02/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای شیر فشار شکن و نگهدارنده فشار
كرمان / کرمان
برق صنعتی

شیر فشار شکن و نگهدارنده فشار علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان
شرکت آب و فاضلاب کرمان

مهلت شرکت

1403/02/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای شیرالات و ملزومات نصب انشعاب
كرمان / کرمان
تاسیسات شهری

شیرالات و ملزومات نصب انشعاب علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه کرمان