آگهی های مزایده مناقصه کرمان

اداره کل جهاد کشاورزی استان کرمان
اداره کل جهاد کشاورزی استان کرمان

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید تله چسبنده حشرات و سم حشره کش کشاورزی
كرمان / کرمان
پیمانکاران ابنیه

خرید تله چسبنده حشرات و سم حشره کش کشاورزی برای اداره کل جهاد کشاورزی استان ...

شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید اجاق گاز خانگی
كرمان / کرمان
تاسیسات صنعتی

خرید اجاق گاز خانگی برای شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان اقلام و یا خدمات ...

فرماندهی انتظامی استان کرمان
فرماندهی انتظامی استان کرمان

مهلت شرکت

1403/03/07
مناقصه احداث ساختمان اداری انتظامی
كرمان / کرمان
پیمانکاران ابنیه

فرماندهی انتظامی استان کرمان در نظر دارد به منظور احداث ساختمان اداری انتظامی در استان ...

شهرداری کرمان استان کرمان
شهرداری کرمان استان کرمان

مهلت شرکت

1403/03/19
مزایده 2 لاین پله برقی مستعمل دو قلو نصب شده در چهارراه سمیه
كرمان / کرمان
شرکت تبلیغاتی

فروش پله های برقی شهرداری نوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی شماره مزایده مرجع ...

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان
شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان

مهلت شرکت

1403/03/08
مزایده فروش سردرختی محصول آلو
كرمان / کرمان
محصولات کشاورزی

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم فروش سردرختی محصول آلو شرکت کشت و صنعت فتح و ...

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان
شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان

مهلت شرکت

1403/03/05
مناقصه حمل و تخلیه کود حیوانی
كرمان / کرمان
انواع کود

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به حمل و ...

گروه صنعتی بارز
گروه صنعتی بارز

مهلت شرکت

1403/03/05
مناقصه احداث سرویس بهداشتی ناحیه 2 و 3
كرمان / کرمان
پیمانکاران ابنیه

گروه صنعتی بارز در نظر دارد در محل کارخانه لاستیک بارز اقدام به احداث سرویسهای ...

گروه صنعتی بارز
گروه صنعتی بارز

مهلت شرکت

1403/03/05
مناقصه جایگزینی سیستم S5 با S7 زیمنس مربوط به دستگاه اکسترو در بایاس در سال 1403
كرمان / کرمان
تاسیسات صنعتی

گروه صنعتی بارز در نظر دارد نسبت به جایگزینی سیستم S5 با S7 زیمنس مربوط ...

شهرداری چترود استان کرمان
شهرداری چترود استان کرمان

مهلت شرکت

1403/03/10
مزایده فروش ماشین آلات شهرداری از طریق عمومی
كرمان / کرمان
انواع ماشین آلات صنعتی

فروش تعدادی از ماشین آلات شهرداری از طریق مزایده عمومینوع برگزاری مزایده : مزایده ...

فرماندهی انتظامی استان کرمان
فرماندهی انتظامی استان کرمان

مهلت شرکت

1403/03/07
مناقصه احداث ساختمان اداری- انتظامی
كرمان / کرمان
انبوه سازان

فرماندهی انتظامی استان کرمان در نظر دارد به منظور احداث ساختمان اداری- انتظامی در استان ...

شرکت تولید نیروی برق کرمان
شرکت تولید نیروی برق کرمان

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خدمات سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر
كرمان / کرمان
تهیه غذا

خدمات سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر ...

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

مهلت شرکت

1403/03/02
مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه و احداث مسیرهای منتهی به درب2 تا تقاطع غیر هم سطح بصورت PC
كرمان / کرمان
پیمانکاران ابنیه

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار تهیه و احداث مسیرهای ...

اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب خاوری کرمان
اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب خاوری کرمان

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خدمات سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
كرمان / کرمان
ماشین های اداری

خدمات سایر فعالیت های تخصصی ساختمان برای اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه ...

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

مهلت شرکت

1403/03/09
مزایده فروش انواع لوازم اسقاط
كرمان / کرمان
خرید و فروش املاک صنعتی

فروش انواع لوازم اسقاطنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی شماره مزایده مرجع : 1403-1 ...

دهیاری سیمک بخش مرکزی شهرستان کرمان
دهیاری سیمک بخش مرکزی شهرستان کرمان

مهلت شرکت

1403/03/03
استعلام خدمات ساخت جاده و راه آهن
كرمان / کرمان
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

خدمات ساخت جاده و راه آهن برای دهیاری سیمک بخش مرکزی شهرستان کرمان اقلام و ...

اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب خاوری کرمان
اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب خاوری کرمان

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خرید سیستم اعلام حریق
كرمان / کرمان
فضای سبز

خرید سیستم اعلام حریق برای اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب خاوری ...

شرکت خدماتی اطلس مس کویر
شرکت خدماتی اطلس مس کویر

مهلت شرکت

1403/03/09
مزایده خودرو
كرمان / کرمان
خرید و فروش انواع خودرو

شرکت خدماتی اطلس مس کویر در نظر دارد تعدادی از خودروهای خود را از طریق ...

گروه صنعتی بارز
گروه صنعتی بارز

مهلت شرکت

1403/03/01
مناقصه چاپ فرم کارت و دفترهای چاپی مورد نیاز مجتمع کرمان
كرمان / کرمان
چاپ و تبلیغات

گروه صنعتی بارز در نظر دارد نسبت به چاپ فرم کارت و دفترهای چاپی مورد ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه کرمان