آگهی های مزایده مناقصه رفسنجان

شهرداری رفسنجان استان کرمان
شهرداری رفسنجان استان کرمان

مهلت شرکت

1403/04/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت دریاچه در اردوگاه المهدی واقع ضلع شمال بلوار ولایت
كرمان / رفسنجان
فضای سبز

ساخت دریاچه در اردوگاه المهدی واقع ضلع شمال بلوار ولایت شماره فراخوان : ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان
شهرداری رفسنجان استان کرمان

مهلت شرکت

1403/04/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تسطیح نخاله های ساختمانی بالودر واقع درمعدن کاخ سفید
كرمان / رفسنجان
انواع مصالح ساختمانی

تسطیح نخاله های ساختمانی بالودر واقع درمعدن کاخ سفید وبارگیری وتخلیه نخاله های ساختمانی از ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خرید کابل مسی و کابل مسی
كرمان / رفسنجان
بازرسی فنی و کنترل کیفیت

خرید کابل مسی و کابل مسی برای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اقلام ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان
شهرداری رفسنجان استان کرمان

مهلت شرکت

1403/04/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل مصالح شن ماسه ازمعادن احمدآبادبه تاسیسات مهرشهرداری
كرمان / رفسنجان
انواع مصالح ساختمانی

تامین ماشین آلات حمل مصالح شن ماسه ازمعادن احمدآبادبه تاسیسات مهرشهرداری شماره فراخوان ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان
شهرداری رفسنجان استان کرمان

مهلت شرکت

1403/04/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای کرایه جرثقیل جهت جابجایی مصالح در پروژه های عمرانی سطح شهر
كرمان / رفسنجان
برق صنعتی

کرایه جرثقیل جهت جابجایی مصالح در پروژه های عمرانی سطح شهر شماره فراخوان ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان
شهرداری رفسنجان استان کرمان

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری و کانیوو کوچه های هجرت 3 ، کارگر 26 ، پاسداران 2 ، ...
كرمان / رفسنجان
قطعات صنعتی و خودرو

جدول گذاری و کانیوو کوچه های هجرت 3 ، کارگر 26 ، پاسداران 2 ، ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان
شهرداری رفسنجان استان کرمان

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی خیابان یار قلی و معابر سطح شهر گریدر ، غلطک ، آبپاش
كرمان / رفسنجان
تاسیسات صنعتی

زیر سازی خیابان یار قلی و معابر سطح شهر (گریدر ، غلطک ، آبپاش)

شهرداری رفسنجان استان کرمان
شهرداری رفسنجان استان کرمان

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه غذا جهت پروژه های عمرانی سطح شهر
كرمان / رفسنجان
مهندسین ناظر عمران

تهیه غذا جهت پروژه های عمرانی سطح شهر شماره فراخوان : 2003093249000064 علاقه ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه رفسنجان