آگهی های مزایده مناقصه ارومیه

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

مهلت شرکت

1403/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه و بارگیری سردخانه ملکیانبارداری
آذربايجان غربي / ارومیه
تاسیسات صنعتی

تحويل ، تخليه ، بارگيري و جابجايي محمولات پروتئيني وارده به سردخانه دولتي اروميه به ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خرید آسانسور
آذربايجان غربي / ارومیه
تاسیسات صنعتی

خرید آسانسور برای دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی اقلام و یا ...

شهرداری مرکزی ارومیه
شهرداری مرکزی ارومیه

مهلت شرکت

1403/03/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات نرده گذاری کانال طرزیلو در منطقه 5 شهرداری ارومیه
آذربايجان غربي / ارومیه
انواع عایق آسفالت و قیر

شهرداری منطقه 5 ارومیه در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات نرده گذاری کانال طرزیلو ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خرید ذخیره ساز تیپ کتابخانه ای library
آذربايجان غربي / ارومیه
خدمات IT

خرید ذخیره ساز تیپ کتابخانه ای library برای دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان ...

بیمارستان امام رضا  ع  ارومیه
بیمارستان امام رضا ع ارومیه

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید لامپ LED
آذربايجان غربي / ارومیه
رنگ آمیزی صنعتی

خرید لامپ LED برای بیمارستان امام رضا ع ارومیه اقلام و یا خدمات مورد نیاز ...

شهرداری مرکزی ارومیه
شهرداری مرکزی ارومیه

مهلت شرکت

1403/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری فضای سبز شهری پل اسپوتا
آذربايجان غربي / ارومیه
فضای سبز

عملیات نگهداری فضای سبز شهری پل اسپوتا علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، ...

شهرداری مرکزی ارومیه
شهرداری مرکزی ارومیه

مهلت شرکت

1403/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری فضای سبز شهری پارک الغدیر
آذربايجان غربي / ارومیه
فضای سبز

عملیات نگهداری فضای سبز شهری پارک الغدیر علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، ...

شهرداری مرکزی ارومیه
شهرداری مرکزی ارومیه

مهلت شرکت

1403/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری فضای سبز شهری پارک باغبان نوین 1 و 2 و 3
آذربايجان غربي / ارومیه
تاسیسات شهری

عملیات نگهداری فضای سبز شهری پارک باغبان نوین 1 و 2 و 3 ...

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی
شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

مهلت شرکت

1403/03/03
استعلام خرید لامپ سدیم پرفشار HID
آذربايجان غربي / ارومیه
بازرسی فنی و کنترل کیفیت

خرید لامپ سدیم پرفشار HID برای شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی اقلام و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی
شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

مهلت شرکت

1403/03/03
استعلام خرید ایزوگام
آذربايجان غربي / ارومیه
فضای سبز

خرید ایزوگام برای شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی اقلام و یا خدمات مورد ...

شهرداری مرکزی ارومیه
شهرداری مرکزی ارومیه

مهلت شرکت

1403/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری فضای سبز شهری پارک ائللرباغی
آذربايجان غربي / ارومیه
فضای سبز

عملیات نگهداری فضای سبز شهری پارک ائللرباغی علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، ...

شهرداری مرکزی ارومیه
شهرداری مرکزی ارومیه

مهلت شرکت

1403/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری فضای سبز شهری پارک گوللرباغی
آذربايجان غربي / ارومیه
فضای سبز

عملیات نگهداری فضای سبز شهری پارک گوللرباغی علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، ...

شهرداری مرکزی ارومیه
شهرداری مرکزی ارومیه

مهلت شرکت

1403/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات آتشباری و خردایش و استحصال و بارگیری و حمل مصالح معدن تپوک
آذربايجان غربي / ارومیه
زمین شناسی و اکتشافات معدنی

انجام عملیات آتشباری و خردایش و استحصال و بارگیری و حمل مصالح معدن تپوک

شهرداری مرکزی ارومیه
شهرداری مرکزی ارومیه

مهلت شرکت

1403/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری فضای سبز شهری پارک شبنم
آذربايجان غربي / ارومیه
فضای سبز

عملیات نگهداری فضای سبز شهری پارک شبنم علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، ...

شهرداری مرکزی ارومیه
شهرداری مرکزی ارومیه

مهلت شرکت

1403/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری فضای سبز شهری پارک بهرامی
آذربايجان غربي / ارومیه
فضای سبز

عملیات نگهداری فضای سبز شهری پارک بهرامی علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، ...

شهرداری مرکزی ارومیه
شهرداری مرکزی ارومیه

مهلت شرکت

1403/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری فضای سبز شهری پارک حجاب
آذربايجان غربي / ارومیه
فضای سبز

عملیات نگهداری فضای سبز شهری پارک حجاب علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، ...

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اذربایجان غربی
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اذربایجان غربی

مهلت شرکت

1403/03/03
استعلام خرید آجر خشت و سیمان و ایزوگام و کاشی و کاشی موزاییک و شن و ماسه و آسفالت و ...
آذربايجان غربي / ارومیه
فضای سبز

خرید آجر خشت و سیمان و ایزوگام و کاشی و کاشی موزاییک و شن و ...

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اذربایجان غربی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اذربایجان غربی

مهلت شرکت

1403/03/03
استعلام خرید سوییچ SAN
آذربايجان غربي / ارومیه
خدمات IT

خرید سوییچ SAN برای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اذربایجان غربی اقلام و ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه ارومیه