آگهی های مزایده مناقصه ارومیه

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خرید ماسک اکسیژن پزشکی
آذربايجان غربي / ارومیه
راه و راه آهن

خرید ماسک اکسیژن پزشکی برای مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اقلام و یا خدمات مورد ...

مدیریت شعب بانک سپه استان آذربایجان غربی
مدیریت شعب بانک سپه استان آذربایجان غربی

مهلت شرکت

1403/04/07
استعلام خرید پچ پنل
آذربايجان غربي / ارومیه
خدمات مخابرات

خرید پچ پنل برای مدیریت شعب بانک سپه استان آذربایجان غربی اقلام و یا خدمات ...

مدیریت شعب بانک سپه استان آذربایجان غربی
مدیریت شعب بانک سپه استان آذربایجان غربی

مهلت شرکت

1403/04/07
استعلام خرید تانکر سوخت رسان فرودگاهی
آذربايجان غربي / ارومیه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید تانکر سوخت رسان فرودگاهی برای مدیریت شعب بانک سپه استان آذربایجان غربی اقلام و ...

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خرید نخ بخیه
آذربايجان غربي / ارومیه
راه و راه آهن

خرید نخ بخیه برای مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اقلام و یا خدمات مورد نیاز ...

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خرید قلم ثبت الکتروکاردیوگرافی
آذربايجان غربي / ارومیه
راه و راه آهن

خرید قلم ثبت الکتروکاردیوگرافی برای مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اقلام و یا خدمات مورد ...

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خرید استپلر پزشکی برای مصارف خارجی
آذربايجان غربي / ارومیه
راه و راه آهن

خرید استپلر پزشکی برای مصارف خارجی برای مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اقلام و یا ...

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خرید پک یا بسته استریل
آذربايجان غربي / ارومیه
راه و راه آهن

خرید پک یا بسته استریل برای مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اقلام و یا خدمات ...

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خرید باند پانسمان بدون چسبندگی
آذربايجان غربي / ارومیه
راه و راه آهن

خرید باند پانسمان بدون چسبندگی برای مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اقلام و یا خدمات ...

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء  هلدینگ تخصصی صنعت و معدن– موسسه امین
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء هلدینگ تخصصی صنعت و معدن– موسسه امین

مهلت شرکت

1403/04/06
مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری سنگبردرای بارگیری و حمل در محل ورودی پروژه کاتد مس سونگون ورزقان به میزان 500 هزار ...
آذربايجان غربي / ارومیه
پیمانکاران ابنیه

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء هلدینگ تخصصی صنعت و معدن– موسسه امین موضوع مناقصه: اجرای عملیات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی تنظیف مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری ...
آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی

واگذاری امور خدمات عمومي و تأمین نیروی انسانی (تنظيف) مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری ...

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خرید کنتاکتور
آذربايجان غربي / ارومیه
بازرسی فنی و کنترل کیفیت

خرید کنتاکتور برای شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی اقلام و یا خدمات مورد ...

شهرداری مرکزی ارومیه
شهرداری مرکزی ارومیه

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خرید کامپیوتر رومیزی و پرینتر لیزری و کامپیوتر رومیزی و کامپیوتر رومیزی و کامپیوتر رومیزی و اسکنر و اسکنر ...
آذربايجان غربي / ارومیه
خدمات IT

خرید کامپیوتر رومیزی و پرینتر لیزری و کامپیوتر رومیزی و کامپیوتر رومیزی و کامپیوتر رومیزی ...

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی
شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی

مهلت شرکت

1403/04/04
استعلام خرید ترانسفورماتور خروجی
آذربايجان غربي / ارومیه
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید ترانسفورماتور خروجی برای شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی اقلام و یا خدمات ...

فرودگاه بین المللی ارومیه
فرودگاه بین المللی ارومیه

مهلت شرکت

1403/04/23
مزایده مخازن سوخت 45000لیتری و آهن آلات اسقاطی
آذربايجان غربي / ارومیه
ضایعات

4عدد مخزن سوخت 45000لیتری آهنی مستهلک و آهن الات اسقاطینوع برگزاری مزایده : مزایده ...

فرودگاه بین المللی ارومیه
فرودگاه بین المللی ارومیه

مهلت شرکت

1403/04/23
مزایده مخازن سوخت 45000لیتری و آهن آلات اسقاطی
آذربايجان غربي / ارومیه
ضایعات

4عدد مخزن سوخت 45000لیتری آهنی مستهلک و آهن الات اسقاطینوع برگزاری مزایده : مزایده ...

مدیریت اموزش وپرورش ناحیه یک ارومیه
مدیریت اموزش وپرورش ناحیه یک ارومیه

مهلت شرکت

1403/04/11
مزایده فروش 9 راس گاو طبق شرایط پیوستی
آذربايجان غربي / ارومیه
دامپروری و دامداری

فروش 9 راس گاو طبق شرایط پیوستی نوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی شماره ...

شهرداری سیلوانه استان اذربایجان غربی
شهرداری سیلوانه استان اذربایجان غربی

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و بتن آسفالت شهرداری سیلوانا
آذربايجان غربي / ارومیه
پتروشیمی

عملیات تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و بتن آسفالت شهرداری سیلوانا شماره فراخوان ...

مدیریت اموزش وپرورش ناحیه یک ارومیه
مدیریت اموزش وپرورش ناحیه یک ارومیه

مهلت شرکت

1403/04/11
مزایده فروش 9 راس گاو طبق شرایط پیوستی
آذربايجان غربي / ارومیه
دامپروری و دامداری

فروش 9 راس گاو طبق شرایط پیوستی نوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی شماره ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه ارومیه