آگهی های مزایده مناقصه ساری

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مهلت شرکت

1403/03/03
استعلام خرید دلتا مترین
مازندران / ساری
حمل و نقل زمینی

خرید دلتا مترین برای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اقلام و یا خدمات ...

عملیات انتقال گاز مازندران منطقه 9
عملیات انتقال گاز مازندران منطقه 9

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید ورق فولادی موج دار
مازندران / ساری
تاسیسات صنعتی

خرید ورق فولادی موج دار برای عملیات انتقال گاز مازندران منطقه 9 اقلام و یا ...

عملیات انتقال گاز مازندران منطقه 9
عملیات انتقال گاز مازندران منطقه 9

مهلت شرکت

1403/03/03
استعلام خرید سرباره منگنز
مازندران / ساری
انواع چاه پیمایی

خرید سرباره منگنز برای عملیات انتقال گاز مازندران منطقه 9 اقلام و یا خدمات مورد ...

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت  درمان و اموزش پزشکی
صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید ماهی تازه
مازندران / ساری
تهیه غذا

خرید ماهی تازه برای صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی اقلام و ...

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت  درمان و اموزش پزشکی
صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید زعفران
مازندران / ساری
تهیه غذا

خرید زعفران برای صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی اقلام و یا ...

اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مازندران
اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مازندران

مهلت شرکت

1403/03/23
مزایده خودرو اسقاطی
مازندران / ساری
ضایعات

فروش اوراقی خودرونوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی شماره مزایده مرجع : 4 عنوان ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خرید ترانسمیتر دما
مازندران / ساری
تاسیسات ساختمان

خرید ترانسمیتر دما برای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اقلام و یا خدمات ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید کمپرسور مبرد
مازندران / ساری
تاسیسات ساختمان

خرید کمپرسور مبرد برای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اقلام و یا خدمات ...

شرکت زراعی دشت ناز
شرکت زراعی دشت ناز

مهلت شرکت

1403/03/08
مناقصه عملیات بهداشت جایگاه دام
مازندران / ساری
دام و طیور

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار عملیات کودبرداری ...

شرکت زراعی دشت ناز
شرکت زراعی دشت ناز

مهلت شرکت

1403/03/08
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
مازندران / ساری
ایاب و ذهاب شرکت ها

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل را ...

شرکت زراعی دشت ناز
شرکت زراعی دشت ناز

مهلت شرکت

1403/03/08
مناقصه انتخاب پیمانکار طبخ غذای پرسنل
مازندران / ساری
تهیه غذا

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار طبخ غذای پرسنل ...

شرکت زراعی دشت ناز
شرکت زراعی دشت ناز

مهلت شرکت

1403/03/08
مزایده دام
مازندران / ساری
دامپروری و دامداری

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تعدادی از دام های خود را ...

اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مازندران
اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مازندران

مهلت شرکت

1403/03/23
مزایده خودرو اسقاطی
مازندران / ساری
ضایعات

فروش اوراقی خودرونوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی شماره مزایده مرجع : 4 عنوان ...

یک موسسه عمرانی
یک موسسه عمرانی

مهلت شرکت

1403/03/05
مناقصه تهیه کلیه مصالح ، اجرا و عمل آوری بتن رویه و اساس مسلح باند فرودگاه
مازندران / ساری
پیمانکاران ابنیه

یک موسسه عمرانی در نظر دارد برونسپاری زیر را از طریق مناقصه عمومی به یک ...

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه دستمزد اجرای دیوار بتنی سازه نگهبان در پروژه تجاری مسکونی اپال بابل
مازندران / ساری
انواع بتن

مناقصه گذار: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال (سهامی خاص) موضوع مناقصه: دستمزد اجرای دیوار بتنی ...

شرکت زراعی دشت ناز
شرکت زراعی دشت ناز

مهلت شرکت

1403/03/05
مناقصه تکمیل نیروی انسانی
مازندران / ساری
استخدام

شرکت زراعی دشت ناز ساری در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود ...

شرکت زراعی دشت ناز
شرکت زراعی دشت ناز

مهلت شرکت

1403/03/02
مناقصه انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی مجتمع شیر و گوشت مهدشت
مازندران / ساری
استخدام

شرکت زراعی دشت ناز در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی مجتمع شیر ...

شرکت زراعی دشت ناز
شرکت زراعی دشت ناز

مهلت شرکت

1403/03/02
مناقصه انتخاب پیمانکار احداث استخر ذخیره آب
مازندران / ساری
پیمانکاران ابنیه

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، احداث استخر ذخیره آب واحد بعثت ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه ساری