آگهی های مزایده مناقصه ساری

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و احداث شهری فاز یک کابل تابلو کنتور سال 1402 قائمشهر
مازندران / ساری
ساخت و نصب کنتور

توسعه و احداث شهری فاز یک (کابل تابلو کنتور سال 1402) قائمشهر کد مناقصه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای معین حوادث شهری سال 1402 قائمشهر
مازندران / ساری
برق صنعتی

معین حوادث شهری سال 1402 قائمشهر کد مناقصه : 396292 مناقصه تجدید شده ؟ ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه و احداث شهری فاز یک غرب آمل
مازندران / ساری
تهیه غذا

پروژه توسعه و احداث شهری فاز یک غرب آمل کد مناقصه : 396289 مناقصه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه معین حوادث شهری بهشهر
مازندران / ساری
تهیه غذا

پروژه معین حوادث شهری بهشهر کد مناقصه : 396283 مناقصه تجدید شده ؟ : ...

شهرداری ساری استان مازندران
شهرداری ساری استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام روشنایی بلوار پرستار
مازندران / ساری
لامپ روشنایی

خرید اقلام روشنایی بلوار پرستار کد مناقصه : 395377 مناقصه تجدید شده ؟ : ...

عملیات انتقال گاز مازندران منطقه 9
عملیات انتقال گاز مازندران منطقه 9

مهلت شرکت

1402/07/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تجدید تامین بال ولو در سایزهای مختلف
مازندران / ساری
فروش کامپیوتر و لوازم

تامین بال ولو در سایزهای مختلف کد مناقصه : 396042 مناقصه تجدید شده ؟ ...

استانداری استان مازندران
استانداری استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/20
مزایده فروش خودروها
مازندران / ساری
اسقاط خودرو های فرسوده

مزایده فروش خودروها با قابلیت شماره گذارینوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی شماره مزایده ...

یک موسسه عمرانی
یک موسسه عمرانی

مهلت شرکت

1402/07/12
مناقصه عملیات تهیه و اجرای آسفالت لایه بیندر
مازندران / ساری
انواع عایق آسفالت و قیر

یک موسسه عمرانی در نظر دارد برونسپاری زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری قرارداد تامین نیرو حوزه 2
مازندران / ساری
خدمات IT

واگذاري قرارداد تامين نيرو حوزه 2 کد مناقصه : 396747 مناقصه تجدید شده ؟ ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری خدمات فنی اعم از سیمبانی، مسئول شبکه و . . ...
مازندران / ساری
ایاب و ذهاب شرکت ها

واگذاری خدمات فنی ( اعم از سیمبانی، مسئول شبکه و . . . )

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری قرارداد تامین نیرو حوزه 1
مازندران / ساری
خدمات IT

واگذاري قرارداد تامين نيرو حوزه 1 کد مناقصه : 396744 مناقصه تجدید شده ؟ ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه و احداث شهری فاز دو جنوب ساری
مازندران / ساری
لامپ روشنایی

پروژه توسعه و احداث شهری فاز دو جنوب ساری کد مناقصه : 396066 مناقصه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه و احداث شهری فاز دو غرب آمل
مازندران / ساری
تهیه غذا

پروژه توسعه و احداث شهری فاز دو غرب آمل کد مناقصه : 396028 مناقصه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه و احداث شهری طرح تیپ سال 1402 فریدونکنار
مازندران / ساری
لامپ روشنایی

پروژه توسعه و احداث شهری طرح تیپ سال 1402 فریدونکنار کد مناقصه : 396021 ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه و احداث شهری فاز سه جنوب بابل
مازندران / ساری
برق صنعتی

پروژه توسعه و احداث شهری فاز سه جنوب بابل کد مناقصه : 396016 مناقصه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه رینگ فیدر نکا
مازندران / ساری
پیمانکاران آب و فاضلاب

پروژه رینگ فیدر نکا کد مناقصه : 396013 مناقصه تجدید شده ؟ : بله ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه و احداث شهری فاز دو جنوب بابل
مازندران / ساری
برق صنعتی

پروژه توسعه و احداث شهری فاز دو جنوب بابل علاقه مندان میبایست جهت ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه و احداث شهری فاز چهار جنوب ساری
مازندران / ساری
انواع ابزار آلات

پروژه توسعه و احداث شهری فاز چهار جنوب ساری کد مناقصه : 395995 مناقصه ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه ساری