آگهی های مزایده مناقصه ساری

عملیات انتقال گاز مازندران منطقه 9
عملیات انتقال گاز مازندران منطقه 9

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تجدید دوم تأمین اتصالات اسکرابرهای جدید در تأسیسات رامسر
مازندران / ساری
تهیه غذا

اتصالات اسکرابرهای جدید در تأسیسات رامسر کد مناقصه : 396010 مناقصه تجدید شده ؟ ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه و احداث شهری فاز یک بابلسر
مازندران / ساری
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

پروژه توسعه و احداث شهری فاز یک بابلسر کد مناقصه : 395810 مناقصه تجدید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه و احداث شهری فاز دو بابلسر
مازندران / ساری
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

پروژه توسعه و احداث شهری فاز دو بابلسر کد مناقصه : 395796 مناقصه تجدید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه و احداث شهری طرح تیپ شمال بابل
مازندران / ساری
برق صنعتی

پروژه توسعه و احداث شهری طرح تیپ شمال بابل کد مناقصه : 395763 مناقصه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه و احداث شهری فاز یک شرق آمل
مازندران / ساری
تهیه غذا

پروژه توسعه و احداث شهری فاز یک شرق آمل کد مناقصه : 395758 مناقصه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری تیپ شده فاز 2 سال 1402 شرق آمل
مازندران / ساری
تهیه غذا

توسعه احداث شهری تیپ شده فاز 2 سال 1402 شرق آمل کد مناقصه : ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه و احداث شهری فاز یک سال 1402 شمال ساری
مازندران / ساری
لامپ روشنایی

پروژه توسعه و احداث شهری فاز یک سال 1402 شمال ساری کد مناقصه : ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه و احداث شهری فاز یک شمال بابل
مازندران / ساری
لامپ روشنایی

پروژه توسعه و احداث شهری فاز یک شمال بابل کد مناقصه : 395771 مناقصه ...

شهرداری آکند استان مازندران
شهرداری آکند استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و روسازی معابر شهر آکند سال 1402
مازندران / ساری
استخدام

زیرسازی و روسازی معابر شهر کد مناقصه : 394900 مناقصه تجدید شده ؟ : ...

مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری
مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تعمیر 7 دستگاه الکتروپمپ سانتریفیوژ و اسکرو انبار نفت ساری
مازندران / ساری
انواع ماشین آلات صنعتی

تعمیر 7 دستگاه الکتروپمپ سانتریفیوژ و اسکرو انبار نفت ساری کد مناقصه : 392252 ...

مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری
مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری

مهلت شرکت

1402/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه ساری
مازندران / ساری
تهیه غذا

سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه ساری کد مناقصه : 392550 مناقصه تجدید شده ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز سه جنوب ساری
مازندران / ساری
لامپ روشنایی

توسعه احداث شهری فاز سه جنوب ساری کد مناقصه : 392687 مناقصه تجدید شده ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز سه بابلسر
مازندران / ساری
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

توسعه احداث شهری فاز سه بابلسر کد مناقصه : 392682 مناقصه تجدید شده ؟ ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز چهار شرق آمل
مازندران / ساری
تهیه غذا

توسعه احداث شهری فاز چهار شرق آمل کد مناقصه : 392678 مناقصه تجدید شده ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز سه شرق آمل
مازندران / ساری
تهیه غذا

توسعه احداث شهری فاز سه شرق آمل کد مناقصه : 392674 مناقصه تجدید شده ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای سیم به کابل فاز 1 شرق آمل
مازندران / ساری
تهیه غذا

سیم به کابل فاز 1 شرق آمل کد مناقصه : 394383 مناقصه تجدید شده ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای سیم به کابل خودنگهدار میاندرود
مازندران / ساری
برق و تاسیسات

سیم به کابل خودنگهدار میاندرود کد مناقصه : 394382 مناقصه تجدید شده ؟ : ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای جایگزینی سیم با کابل خودنگهدار فاز 3 غرب آمل
مازندران / ساری
برق صنعتی

جایگزینی سیم با کابل خودنگهدار فاز 3 غرب آمل کد مناقصه : 394380 مناقصه ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه ساری