مناقصه خدمات خودرویی سازمان

سازمان ملی زمین و مسکن

توضیحات

دستگاه مناقصه گزار:
سازمان ملی زمین و مسکن
موضوع مناقصه:
خدمات خودرویی سازمان
مهلت دریافت اسناد:
از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ تا ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
مهلت تحویل اسناد:
تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
آدرس:
تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، چهار راه نیروی انتظامی، شماره ۵۶
شماره تماس:
۸۸۸۷۰۰۲۳
وبسایت:
www.setadiran.ir

فایل های مرتبط

موارد مشابه